Σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των πεδινών περιοχών και βελτίωσης του ορεινού οδικού δικτύου στην ΠΕ Άρτας, περιλαμβάνονται στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου που συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του. Πιο συγκεκριμένα:

Α. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

1. Βελτίωση – αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο – Γουριανά – Γραικικό μέσω της Ε.Ο. 19, προϋπολογισμού 73.000 €.
2. Βελτίωση - αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Πέρα Νευρόπολη μέσω της Ε.Ο. 20 (Άνω Καλεντίνη-Τετράκωμο), προϋπολογισμού 115.000 €.
3. Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο, προϋπολογισμού 72.000 €.
4. Αποκατάσταση – βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα – Μεγάρχη – Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης, προϋπολογισμού 82.000 €.
5. Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά, προϋπολογισμού 110.000 €.
6. Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Σγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη μέσω της Ε.Ο. 16, προϋπολογισμού 55.000 €.

Β. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων-Λιμίνης, προϋπολογισμού 74.000 €.
2. Καθαρισμός και αποκατάσταση διατομών υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα, προϋπολογισμού 74.000 €.
3. Αποκατάσταση διατομών και πρανών των ποταμών Κομποτέικου και Άννινου, προϋπολογισμού 118.000 €.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ

1. Επισκευή δύο σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό, προϋπολογισμού 24.800 €.