Εδώ και 70 χρόνια με τα άρθρα 150 & 151 ΠΚ επιχειρήθηκε πολάκις να υποστηριχθεί το δημόσιο συμφέρον.

Διατάξεις ερμητικά κλειστές με δυσκολίες στην παρερμηνεία  που πολλές φορές ίσως και να ξεπεράσθηκαν όπως, πολλά, πάρα πολλά χρόνια πρίν!!! με τον κατηγορούμενο της λίστας Λαγκάρντ όπου «όποιος πράγματι «νόθευσε» ή «έκρυψε» την αποσταλείσα στην Ελλάδα «λίστα Λαγκάρντ» είναι κατηγορηματικά ένοχος».

Αρθρο 150 «Όποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόδειξη δικαιωμάτων ή την υποστήριξη συμφερόντων του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του απέναντι σε άλλο κράτος, τιμωρείται με κάθειρξη».  
Αρθρο 151 «Όποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του, διεξάγει με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα, τιμωρείται με κάθειρξη».
Τα δύο αυτά άρθρα με το νέο Ποινικό Κώδικα καταργούνται άνευ άλλου για τους λόγους που βεβαίως ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα αιτιολογήσει και δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω σε ότι πεί,  πλήν όμως, ως βασανιστική υποψία εκφέρω ελάχιστα,  αφού η κατάργηση μπορεί και να αφορά την προστασία όσων ενεπλάκησαν στις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας των Πρεσπών [οι λεγόμενοι εθνομηδενιστές κατά τον μετριοπαθή πατριωτικό λόγο] ή και όσων διαπραγματεύθηκαν τα μνημόνια της Χώρας, με τα μέτρα που δέχθηκαν να λάβουν, με τα ακίνητα του υπερταμείου κλπ
Η Ιστορία θα καταδείξει το σκοπό.
Εκφράζω μία βασανιστική υποψία αφήνοντας ασχολίαστες όλες εκείνες τις αιτιολογημένες επιστημονικές αναφορές στα αυτονόητα εγκλήματα κατά των εγκλημάτων της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ιδιοκτησίας, περιουσίας κλπ χωρίς όμως και να παραγνωρίζω ότι οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές κόμισαν πολύτιμο έργο στην διακονία της Δικαιοσύνης με τους νέους κώδικες ακόμη και εάν η Ελλάδα είναι ανέτοιμη για να δεχθεί άμεσα τις τροποποιήσεις και θα ακολουθήσουν, ώς έδει. τροποποιήσεις.
 

Δημήτριος Λ & Π Λαμπράκης
Δικηγόρος Αρτας