ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σε υλοποίηση της από 6-9-2013 απόφασης της Συνόδου των Προέδρων ΤΕΙ, η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου αποφάσισε την αναστολή των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013, αντιδρώντας στην επικείμενη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων και στην έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το Ίδρυμά μας καλείται να λειτουργήσει 5 Σχολές, 8 Τμήματα και 14 Κατευθύνσεις Σπουδών σε 4 πόλεις της Ηπείρου, προσφέροντας εκπαίδευση σε 10.200 εγγεγραμμένους φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων και των 1.066 νέων που επέλεξαν φέτος το ΤΕΙ Ηπείρου για τις σπουδές τους). Το έργο του υποστηρίζεται από 95 διοικητικούς υπαλλήλους, ο αριθμός των οποίων συνεχώς μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων, ενώ αρκετές διοικητικές μονάδες λειτουργούν οριακά.

Η ενέργεια αυτή της αναστολής, θεωρείται συμβολική διότι η ουσιαστική αδυναμία εκπλήρωσης της ακαδημαϊκής αποστολής του Ιδρύματος θα προκύψει από τις πραγματικές ελλείψεις που θα προέλθουν από την επικείμενη απόλυση διοικητικών υπαλλήλων καθώς και την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η οποιαδήποτε απώλεια διοικητικού προσωπικού καθώς και η μη επαρκής στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό, θα οδηγήσει σε πλήρη αδυναμία υποστήριξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου, της παροχής επαρκών υπηρεσιών στους φοιτητές και στους πολίτες και της συνέχισης του επιστημονικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού του έργου.

Λόγω της αναστολής, οι προγραμματισμένες εξετάσεις των φοιτητών για τις 10-9-2013 θα πραγματοποιηθούν στις 23-9-2013.