Την προώθηση έργων, που αφορούν  αντιπλημμυρική προστασία καθώς και  αποκατάσταση ζημιών, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Αναλυτικά:

Δημοπρατήσεις νέων έργων 

Η Οικονομική Επιτροπή   ενέκρινε τη δημοπράτηση των εξής έργων:
    «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ιωαννίνων – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
      «Αποκατάσταση αύλακα στη Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στο ύψος του Μετσόβου», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ
     «Αποκατάσταση 9ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Ιωαννίνων – Διευθέτηση υδάτων», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ
     «Αποκατάσταση πρανών ποταμού Αράχθου (Μπαλτνούμα)», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.
Επίσης όρισε νέα ημερομηνία για τη δημοπράτηση  του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών», προϋπολογισμού 1.080.000 ευρώ , δεδομένου ότι η  προηγούμενη  δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.

Ανάδειξη αναδόχων

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε   αναδόχους για τα εξής έργα:
    «Αποκατάσταση προσβάσεων χώρου αναδασμού Λιθίνου» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Αλέξανδρος Τσώρος.
    «Αποκατάσταση οδού Βασιλικής» Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Παναγιώτης Χ. Ντούλιας.
    «Εργασίες αποκατάστασης της 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Άνω Καλεντίνη, Τυμπά, Τετράκωμο, Καστανιά, Ελάτη, Ρετσιανά, γέφυρα Κονδύλη, όρια Νομού Τρικάλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού  60.000 ευρώ. Ανάδοχος η Ο.Ε. Ελευθέριος και Λάμπρος Γεωργούλας.
     «Αποκατάσταση κοίτης και προστασία βάθρων γεφυρών επί του ρέματος Μπούση» προϋπολογισμού 35.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Σπυρίδων Ζιώβας.
     «Ενίσχυση αναχωμάτων κατά τμήματα του ποταμού Λούρου» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος Κωνσταντίνος Ζιώβας.
     «Καθαρισμός κοίτης ρέματος Καρυδά έτους 2013», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος Σπυρίδων Ζιώβας.
 
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε και παρέλαβε την μελέτη για την αποχέτευση και το βιολογικό καθαρισμό Πλαταριάς – Συβότων.