Το ζήτημα του προγράμματος ενίσχυσης των ΜμΕ, μέσω του ΕΣΠΑ, αποτέλεσε το θέμα της συνάντησης που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με αντιπροσωπεία επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, η οποία του μετέφερε προβληματισμούς που υπάρχουν, ως προς την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τους επιχειρηματίες για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες, καθώς και για τις προτάσεις που κατέθεσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την τελική αξιολόγηση των σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη  στατιστικά στοιχεία από τις βαθμολογίες  αυτών που έχουν κατατεθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Συγκεκριμένα,  όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης, η πρόταση, που παρέθεσε στον Υπουργό κ. Κ. Χατζηδάκη και στον Γ. Γ. κ. Γ. Γιαννούση- η οποία και αντιμετωπίζεται θετικά-  είναι να ενταχθούν όλα τα σχέδια στο πρόγραμμα,   εφόσον συγκεντρώνουν μια βαθμολογία που θα οριστεί ως βάση και με την προϋπόθεση να έχουν υλοποιήσει  συγκεκριμένο ποσοστό έργου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,  εξ ιδίων πόρων (είτε με τραπεζικό δανεισμό).