Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εκφράζεται η, υπό προϋποθέσεις, σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ‘ΟΑΣΗΣ’», προϋπολογισμού 938.400 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Επίσης, με έγγραφο του Περιφερειάρχη εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης των έργων:

- «Ανάπλαση περιπατητικής διαδρομής ‘Στρατώνες – Σκάλα προς Συρράκο – Καλαρρύτικο ποταμό’ της Τ.Κ. Καλαρρυτών Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 376.999 ευρώ και με φορέα υλοποίησης την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
- «Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάμου», προϋπολογισμού 240.590 ευρώ και με φορέα υλοποίησης την Π.Ε. Άρτας

Σταδιακή ολοκλήρωση πράξεων του προγράμματος  «Νέα Γνώση»

Επίσης, με σχετικό έγγραφο του Περιφερειάρχη προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. για τα σχέδια σύμβασης και τις διαδικασίες ανάθεσης των έργων:

- «Εξυπηρετητής – ψηφιακή μηχανή, GPS, κλπ.» της πράξης «Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων (15ος – 20ος αιώνας). Μελέτη, ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος: προβολή και αξιοποίησή του», προϋπολογισμού 10.332 ευρώ
- «Ανιχνευτές σύλληψης ηλεκτρονίων – στήλες χρωματογραφίας» της πράξης «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ολοκληρωμένου ελέγχου για τον προσδιορισμό ρύπων προτεραιότητας στα υδατικά σώματα του Αμβρακικού κόλπου», προϋπολογισμού 7.933 ευρώ.

Στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη νέων διεργασιών και μεθόδων ελέγχου ποιότητας προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας της παραδοσιακής γιαννιώτικης αργυροχρυσοχοΐας», εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. για τα έργα:   

- «Ολοκληρωμένο σύστημα μικροφθορισμού ακτίνων Χ», προϋπολογισμού 38.486 ευρώ
- «Πηγή Λέιζερ», προϋπολογισμού 11.924 ευρώ
-  «Αντλία νερού», προϋπολογισμού 1.499 ευρώ.