Στη Ν.Δ Άρτας θα διεξαχθούν εκλογές την 17 Απριλίου, ημέρα Κυριακή για την ανάδειξη νέου προέδρου ΝΟΔΕ. Στην εκλογή αυτή λαμβάνουν μέρος μόνο οι εκλέκτορες όλων των διαδικασιών και κάποια στελέχη  Ex officio. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία της ΝΟΔΕ, Μάξιμου Γραικού 20, κτήριο αγροτικού συνεταιρισμού, μεταξύ των ωρών: 08:00 έως 14:00.

Ο Νίκος Κέφης σε δήλωσή του αναφέρει τα εξής:

«Όπως έχω ήδη ανακοινώσει και προς αποφυγή παρερμηνειών, δηλώνω ότι θα  θέσω υποψηφιότητα εκ νέου για τη θέση του προέδρου ΝΟΔΕ Άρτας. Το παρακάτω σκεπτικό με οδήγησε στην απόφαση αυτή.

1ο  Ευρίσκομαι στη θέση του προέδρου για δύο (2) χρόνια και τρείς (3) μήνες.

2ο  Όταν ανέλαβα τη θέση του προέδρου, το κόμμα δεν βρισκόταν στην καλλίτερη του κατάσταση και δεν υπήρχαν προτάσεις άλλες για ανάληψη υποχρεώσεων και ευθυνών. Αναζήτησα νέα γραφεία και όλες οι κομματικές μας οργανώσεις στεγάστηκαν στα σημερινά γραφεία και άρχισε η επαναλειτουργία τους. 

3ο Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των οικονομικών υποχρεώσεων που υπήρχαν από ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα και τηλέφωνα. Είναι βέβαια γνωστές οι οικονομικές δυσχέρειες του κόμματος και σε κεντρικό επίπεδο.

4ο  Με την εγκατάστασή μας στα νέα γραφεία, αντιμετωπίσαμε σοβαρό πρόβλημα με την ΔΕΗ για την σύνδεση με το δίκτυο, λόγω υφισταμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αναλάβαμε προσωπικές δεσμεύσεις για τη ρύθμιση των χρεών με την υπογραφή προσωπικών συμβολαίων και υπεύθυνων δηλώσεων αποδοχής ευθυνών ώστε να επιλυθεί το μείζον αυτό θέμα.

5ο  Τηλέφωνα σταθερά και κινητά που εξυπηρετούν, σήμερα τις ανάγκες λειτουργίας της ΝΟΔΕ/Άρτας, λειτουργούν στο ονομά μου, λόγω σοβαρών οικονομικοτεχνικών δυσχερειών. 

6ο  Κάναμε άνοιγμα στη κοινωνία εξασφαλίζοντας επικοινωνία με παλαιά, νέα στελέχη και αυτούς που είχαν επισήμως η μη, αποχωρήσει από το κόμμα αναθέτοντας  και κομματικούς ρόλους χωρίς καμία διάκριση.  

7ο  Ο Νομός Άρτας είναι ειδικού πολιτικού χειρισμού, λόγω της δραστηριότητας υψηλών κυβερνητικών στελεχών με αποτέλεσμα να απαιτούνται μελετημένες κινήσεις και λεπτοί πολιτικοί χειρισμοί στην αντιμετώπιση διαφόρων πολιτικών θεμάτων.

8ο  Η ΝΔ στο Νομό Άρτας και στις δύο (2) προηγούμενες εκλογές όχι μόνο διατήρησε αλλά και έλαβε μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τα γενικά αποτελέσματα. 

9ο Στις αυτοδιοικητικές εκλογές λόγω των εύστοχων χειρισμών, υφίστανται τα γνωστά σημερινά αποτελέσματα. 

10ο Είμαι συνταξιούχος και δεν έχω άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ούτε αναζητώ εργασία, γεγονός που μου δίδει τη δυνατότητα να βρίσκομαι στα γραφεία του κόμματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

11ο  Οι καιροί είναι δύσκολοι και απαιτούν την παρουσία στελεχών με γενικές γνώσεις και προπαντός κομματική εμπειρία. Είναι γνωστό ότι ο υποφαινόμενος βρέθηκε και σε πολλές κεντρικές επιλογές του κόμματος με χειρισμό θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

12ο  Σε γενόμενη διερεύνηση πολύ μεγάλου στελεχιακού δυναμικού προέκυψε ότι 

Ο μεγάλος αριθμός στελεχών προτείνει να είμαι εκ νέου υποψήφιος.

13ο  Δεν ωφελούμαι σε τίποτε, δεν  προσδοκώ επαγγελματικά ή οικονομικά ωφέλη, αξιώματα ή διορισμό, ενώ απεναντίας βλάπτομαι οικονομικά σε ελεύθερο χρόνο, σε άλλες δραστηριότητες, πρόκληση  άγχους και σε περιπτώσεις είσπραξη οργής και αγανάκτησης πολιτών.

14ο  Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τις διαδικασίες δύο βουλευτικών εκλογών, ενός   δημοψηφίσματος, αυτοδιοικητικών εκλογών και της εκλογής προέδρου στη Ν.Δ.

15ο  Συντάξαμε μελέτη για τη ριζική αλλαγή της οργανωτικής δομής του κόμματος με νέες ιδέες και προτάσεις.

16ο  Εξασφαλίσαμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του κόμματος στο Νομό.

 Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της ΝΟΣ που στηρίζουν την υποψηφιότητά μου.»