Χιλιάδες διδακτικές ώρες έχασαν τα παιδιά μας από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Το θέμα αναδεικνύει στη Βουλή ο Γιώργος Στύλιος, με ερώτηση που συνυπογράφουν οι βουλευτές του τομέα μορφωτικών της Νέας Δημοκρατίας.  Το φετινό διδακτικό έτος τελειώνει με περισσότερα από 2.500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 1000 κενά στη δευτεροβάθμια.

Η ζημιά την οποία υφίστανται οι μαθητές μας θα γίνει πλήρωςαντιληπτή σε λίγα χρόνια, όταν θα κληθούν να σταδιοδρομήσουν. Ο συναγωνισμός στον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο με συνομήλικους τους,ιδίως από άλλα ευρωπαϊκά κράτη, θα είναι άνισος. Αυτή η τραγωδία πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Απαιτείται να διασφαλιστεί ότι δεν θαεπαναληφθεί και του χρόνου. Παρά τη διάχυτη αγωνία όλων μας, το Υπουργείο Παιδείαςεπιλέγει δυστυχώς να μη δίνει πειστικές εξηγήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι τοεπόμενο σχολικό έτος.

Οι κ.κ Βουλευτές καταλήγουν ερωτώντας τον αρμόδιο Υπουργό:

• Σε ποιες ενέργειες έχειήδη προβεί,ή θα προβεί, το Υπουργείο Παιδείας για να μην αντιμετωπίσουμε και του χρόνου χιλιάδες κενά στα σχολεία από την έναρξη μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους; 

• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του «περίφημου» σχεδίου τουΥπουργείου Παιδείας για τους 20.000 διορισμούς στην εκπαίδευση τηνεπόμενη τριετία;