Τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ζήτησαν με σχετική επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο βουλευτής Άρτας Χρήστος Γκόκας και τέσσερις ακόμη βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - οι κ.κ. Γιάννης Κουτσούκος, Φίλιππος Σαχινίδης, Κώστας Σκανδαλίδης και Παναγιώτης Ρήγας - με σκοπό την πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Ελλήνων Πολιτών γύρω από τα μείζονα ζητήματα της φοροδιαφυγής και της αντιμετώπισής της από την πολιτεία και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους.  

Οι βουλευτές στην επιστολή τους επισημένουν αρχικώς πως η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή και η φοροαποφυγή εξακολουθούν να αποτελούν μια ανοιχτή πληγή για την οικονομία και την κοινωνία. Τονίζουν τους ποικίλους προβληματισμούς που δημιουργούνται στην κοινή γνώμη για την πολιτική βούληση και την αποτελεσματικότητα των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, εξαιτίας των καθυστερήσεων, αλλά και των αντιφάσεων που υπάρχουν και κατακλύζουν διαρκώς το δημόσιο διάλογο σχετικά με την πορεία των ελέγχων διερεύνησης και εντοπισμού της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν όλους όσους έχουν βγάλει τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό. 

Σημειώνουν πως παρόλο που έχουν υπάρξει αρκετές εξελίξεις γύρω από τα θέματα αυτά, με την καταγραφή, τον έλεγχο, τη δικαστική διερεύνηση και καταλογισμό χιλιάδων τέτοιων περιπτώσεων φοροδιαφυγής, στη βάση μάλιστα ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου που θεσπίστηκε το 2010 για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων, τίθενται ωστόσο αρκετά ερωτήματα ως προς την ταχύτητα διεκπεραίωσης, την αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών, το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων καθώς επίσης και το εκτιμώμενο ύψος των προσδοκώμενων εσόδων.  

Για τους λόγους αυτούς, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κρίνουν σκόπιμη και απαραίτητη τη σαφή και πλήρη ενημέρωση για όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, προτείνοντας τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ούτως ώστε να κληθούν τόσο ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ όσο και η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων για να ενημερώσουν αναλυτικώς και να ακούσουν τις προτάσεις και τις θέσεις των μελών της Επιτροπής.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η φοροκλοπή ήταν και δυστυχώς παραμένουν «ανοιχτή πληγή» για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα μας γενικότερα.

Το μείζον αυτό θέμα τροφοδοτεί το δημόσιο διάλογο και την πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την πολιτική βούληση, την αποτελεσματικότητα των φοροεισπρακτικών μηχανισμών και την πληρότητα του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου, απασχολεί όμως, με ιδιαίτερα έντονο τρόπο όλους τους Έλληνες πολίτες και ιδίως αυτούς που επωμίζονται το κύριο βάρος στην προσπάθεια που κάνει η χώρα μας για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων και την έξοδο από την κρίση. 

Ιδιαίτερα, όμως η κοινή γνώμη προβληματίζεται από τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις και από το πλήθος των αντιφατικών πληροφοριών που δέχεται σχετικά με την διερεύνηση και εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης στις περιπτώσεις όλων αυτών που με τον έναν ή άλλο τρόπο διέρρευσαν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, σε καταθέσεις τραπεζών ή αγορές ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνουμε ότι με πολιτικές πρωτοβουλίες των αρμόδιων Υπουργών και προσπάθειες των αντίστοιχων υπηρεσιών έχουν ήδη καταγραφεί χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις (εμπεριέχονται στις γνωστές Λίστες Λαγκάρντ – Λιχτενστάιν – 54000 καταθετών εξωτερικού – ιδιοκτητών ακινήτων στην αλλοδαπή – κατόχων σκαφών αναψυχής- εξωχώριων εταιρειών) και ήδη αρκετές από αυτές βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου, δικαστικής διερεύνησης και καταλογισμών με βάση το νέο – σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε μετά το 2010 για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων (εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος – άρση τραπεζικού απορρήτου – ποινικοποίηση – νέοι ελεγκτικοί μηχανισμοί).

Το Υπουργείο Οικονομικών, είτε μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είτε με ανακοινώσεις του έχει δώσει αρκετά στοιχεία στη δημοσιότητα για την πορεία αυτών των ελέγχων.

Σε κάθε περίπτωση όμως η συζήτηση περιστρέφεται και επικεντρώνεται στο ΣΔΟΕ και στις εποπτευόμενες από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπηρεσίες, αρμόδιες για τις υποθέσεις αυτές . Τίθενται ερωτήματα σχετικά με την ταχύτητα διεκπεραίωσης, το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ελέγχων, την ικανότητα και αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και για το εκτιμούμενο ύψος των προσδοκώμενων εσόδων, ενώ τελευταία στο πλαίσιο του πολιτικού εντυπωσιασμού εκτοξεύονται διάφορες κατηγορίες για τους τρόπους επιλογής και τους χειρισμούς υποθέσεων εμπλεκομένων προσώπων.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή εκτιμούμε ότι η Επιτροπή Οικονομικών οφείλει να συμβάλει ταυτόχρονα, τόσο στην πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Ελλήνων πολιτών, όσο και να ωθήσει μέσω των προβλεπόμενων κοινοβουλευτικών διαδικασιών το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών, προτείνουμε να κληθεί στην επιτροπή  ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ κ. Στέλιος Στασινόπουλος και η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ.  Αικατερίνη Σαββαΐδου , προκειμένου να μας ενημερώσουν αναλυτικά για τα κρίσιμα αυτά θέματα, καθώς και για να ακούσουν τις θέσεις και προτάσεις των μελών της Επιτροπής.