Ένα έργο που θα αλλάξει την Άρτα και την παραποτάμια περιοχή.

Ο ποταμός Άραχθος αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Άρτας. Η οριοθέτηση του ποταμού είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την προστασία της πόλης Άρτας αλλά και των παρόχθιων χωριών  (Κεραμάτες, Ανθότοπος, Αγία Παρασκευή, Κολομόδια, Ακροποταμιά, Παχυκάλαμος, Νεοχώρι, Λουτρότοπος, Κομμένο) από πλημμύρες αλλά και για την εφαρμογή των υπό τροποποίηση πολεοδομικών σχεδίων.
Αρκετά χρονιά πριν με συντονισμένες προσπάθειες των εμπλεκόμενων φορέων, Δήμος Αρταίων, Δήμων Νικόλαου Σκουφά, και Περιφέρειας, το έργο χαρακτηρίστηκε  ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο Εθνικού Επιπέδου.
Εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 4.000.000,00 Ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ», προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες για το έργο (μελέτες, απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και κατόπιν των εγκρίσεων, οι διαδικασίες δημοπράτησης της κατασκευής).
Εγκρίθηκε η προκήρυξη για την ανάθεση της μελέτης.     
Εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης, όπως αυτά είχαν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔAEE) και εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης ΔAEE να προωθήσει τον διαγωνισμό.

Για την ιστορία να πούμε πως το 1993 είχε ανατεθεί από την ΥΠΕΧΩΔΕ, η εκπόνηση της ««Μελέτη διευθέτησης εγκιβωτισμού κοίτης π. Αράχθου και προστασίας παρόχθιων περιοχών», και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ποταμού Αράχθου, οι οποίες εγκρίθηκαν, αλλά μετά από προσφυγή στο ΣτΕ, οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης των μελετών ακυρώθηκαν ώστε να περιλάβουν στην αντιπλημμυρική προστασία και την ευρύτερη περιοχή Ελεούσας.
Αργότερα  ο Δήμος Αρταίων προκειμένου να προχωρήσει στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη της περιοχής του, ανέθεσε τη μελέτη «Οριστικής Οριοθέτησης τμήματος της κοίτης του ποταμού Αράχθου που διέρχεται στα όρια του Δήμου Αρταίων».
Η μελέτη εγκρίθηκε το 2010 από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας, πλην όμως η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ το 2011 επέστρεψε τη μελέτη, για να συμπληρωθεί, έτσι ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπισθεί συνολικά για όλη την περιοχή που γειτνιάζει με τον ποταμό Άραχθο και όχι μόνο για την περιοχή του Δήμου Αρταίων.                                                                                                             

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είχε δημιουργηθεί φάκελος έργου που περιλάμβανε τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 3316/2005, δηλαδή:

1. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου
2. Την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου
3. Το Πρόγραμμα των απαιτουμένων μελετών και υπηρεσιών
4. Την απαιτούμενη δαπάνη που περιλαμβάνει τις προβλέψιμες επί μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές των διαφόρων μελετών και την προεκτίμηση της δαπάνης του έργου. Παράλληλα υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ», κωδικό MIS 5000525.                                                                                  

Η προτεινόμενη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αφορούσε μελέτες παρόμοιας φύσης, σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας με τη μελέτη του θέματος, και συνεπώς, διασφαλίζει την ποιότητα της μελέτης.
Η μελέτη προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στις 29 Δεκεμβρίου 2015 και δημοπρατήθηκε στις 7 Ιουλίου 2016, από την αρμόδια Διεύθυνση  του Υπουργείου Υποδομών.
Μετά από τις ενστάσεις του ενός από τα μελετητικά σχήματα που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και μετά από 6 συνεδριάσεις και αναβολές στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για την περιοχή  που χρονίζει δεκαετίες, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.
Το επόμενο βήμα, μετά την ολοκλήρωση των μελετών, είναι η χρηματοδότηση, μέσω ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, των αντιπλημμυρικών και αναπτυξιακών έργων στην παραποτάμια περιοχή του Αράχθου.
 Στόχος των Δήμων Αρταίων και Νικολάου Σκουφά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, είναι με την ολοκλήρωση της μελέτης, να εντάξουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα διευθέτησης του Αράχθου, να κατασκευαστούν νέες γεφυρώσεις στον Άραχθο προς Γραμμενίτσα και προς Βλαχέρνα σε τέσσερα σημεία εντός της πόλης της Άρτας καθώς επίσης και επιπλέον γεφυρώσεις στον Άραχθο, αναπλάσεις στην παραποτάμια περιοχή (και από την πλευρά του λαογραφικού μουσείου), και να πραγματοποιηθούν έργα αναπλάσεων, αναψυχής, ψυχαγωγίας και αθλητισμού σε όλη την περιοχή κατά μήκος του ποταμού με ιδιαίτερη προσοχή στην παραποτάμια περιοχή του πρώην Δήμου Αράχθου.
Πέντε χρόνια μετά  και αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ζητηθήκαν συμπληρωματικά στοιχειά από τον ανάδοχο και ενώ φαινόταν το έργο να βαλτώνει, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων(Δ19) κ. Καστραντά Γεωργία με διαβεβαίωσε ότι η μελέτη οριοθέτησης εξελίσσεται ομαλά. Ο ανάδοχος παρέδωσε τα στοιχεία και η περιβαλλοντική Μελέτη θα σταλεί στο Υπουργείο για την δημόσια διαβούλευση.
Το έργο με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  είχε ενταχθεί στη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με προεκτιμώμενο προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ και ενώ έπρεπε να βρισκόμαστε σε φάση κατασκευής, ενστάσεις αναδόχων προκάλεσαν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να μην είμαστε ούτε καν στην αρχή!
Το έργο μετά από συντονισμένες προσπάθειες  όλων των φορέων, σε πολλά επίπεδα, ώστε να ξεπεραστούν τεχνικά ζητήματα και κυρίως αυτό του ορισμού του μεγέθους της πλημμυρικής παροχής του ποταμού Αράχθου  συμπεριλήφθη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  των  μεγάλων  έργων, με ονομαστική αναφορά,.
 Η τεράστια σημασία του έργου της Οριοθέτησης και Διευθέτησης της κοίτης του Αράχθου σε κάθε περίπτωση επιβάλλει την στήριξη  όλων  των  τοπικών φορέων και παραγόντων, για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της κατασκευής του.                                                             
Η αποστολή της Περιβαλλοντικής  μελέτης για το έργο της Οριοθέτησης και Διευθέτησης της κοίτης του Αράχθου, έργου  κορυφαίας σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασίας της Άρτας, για το περιβάλλον, την οικιστική και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μας αποτελεί θετική εξέλιξη,  ανάβει το «πράσινο φώς» και επιβάλλει την στήριξη  όλων  των  τοπικών φορέων και παραγόντων, για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της κατασκευής του.                                               

                                         

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ