ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη κατέθεσε ο Βουλευτής Άρτας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ για τον αδικαιολόγητο και άδικο, όπως τονίζει, αποκλεισμό μέχρι και σήμερα,  Παραγωγικών Φορέων και Αγροτών του Νομού Άρτας από τη δυνατότητα μείωσης του κόστους Παραγωγής μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) από τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Βιοαέριο- Βιομάζα κ.λ.π.)      

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ενώ σε κάθε ευκαιρία, με ποιο   πρόσφατη την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τονίζεται η βούληση της Κυβέρνησης για επιτάχυνση στην περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)  στην ηλεκτροδότηση της χώρας, ο Νομός Άρτας παραμένει αποκλεισμένος αφού  πλήθος αιτημάτων επενδυτών στον τομέα των ΑΠΕ δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης της επένδυσής τους  στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Αναφέρεται συγκεκριμένα στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό (γνωστό και ως net metering), κυρίως από αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά και παραγωγικούς φορείς και συνεταιρισμούς του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, η οποία μπορεί να μειώσει ή ακόμη και να μηδενίσει σχεδόν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής των προϊόντων, καθιστώντας αυτά πιο ανταγωνιστικά.
Τονίζει ότι  η ανωτέρω επένδυση για τους αγρότες και τους φορείς τους επιδοτείται μέσα από τα Σχέδια Βελτίωσης και ότι ο αδικαιολόγητος μέχρι τώρα αποκλεισμός -πρακτικά- του Νομού Άρτας από τη δυνατότητα αυτή μπορεί να  οδηγήσει σε απώλεια και κοινοτικών κονδυλίων,  είναι σε βάρος τόσο των παραγωγικών φορέων όσο και της τοπικής ανάπτυξης, την ώρα που η Ήπειρος όχι μόνο έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, αλλά συγκαταλέγεται μέσα στις φτωχότερες Περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρωζώνης.
Τονίζει επίσης, ότι  η Άρτα έχει προσφέρει στο Ενεργειακό Σύστημα της χώρας με τη λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Σταθμού στο Πουρνάρι, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει τα αντισταθμιστικά οφέλη που δικαιούται και ότι επιβάλλεται η άμεση εκτέλεση των απαιτούμενων έργων, γιατί  η πρόβλεψη και η πρόνοια των νόμων αφορά όλους τους πολίτες και φορείς, χωρίς αποκλεισμούς, και κατά συνέπεια πρέπει να μπει ένα τέλος στην αδικία της Άρτας.
Τέλος, ερωτά τον Υπουργό σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης του Υποσταθμού Αράχθου και των Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ποια η εικόνα σήμερα ως προς την αναμονή αιτημάτων για σύνδεση ΑΠΕ στο Νομό Άρτας συγκριτικά με άλλους Νομούς της χώρας, τη στιγμή που στην Άρτα είναι στο σημείο μηδέν (0), καθώς και για τις ενέργειες του Υπουργού ώστε να πάψει άμεσα ο αδικιολόγητος και άδικος αποκλεισμός καθώς και η διάκριση και άνιση μεταχείριση των αγροτών και των παραγωγικών τους φορέων του Νομού Άρτας όσον αφορά τις επενδύσεις ΑΠΕ σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.