Στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, σε δύσκολες συνθήκες, κοινωνικές και κυρίως οικονομικές ,ο πατριωτισμός εύπορων και ευκατάστατων Ηπειρωτών και άλλων Ελλήνων, τους οδήγησε σε πράξεις μεγαλοσύνης και αρετής απέναντι στην πατρίδα και τον Ελληνικό λαό.

Έχουμε την τύχη και την τιμή να καταγόμαστε από την Ήπειρο, την Περιφέρεια των Μεγάλων Εθνικών Ευεργετών, αλλά και πολλών άλλων με ίσης αξίας ως προς την ποιότητα της πράξης δωρεές, ανεξάρτητα με το μέγεθος ή την ποσότητα, υποδομών ή χρημάτων.
Έλληνες πολίτες που άφησαν σπουδαία κληροδοτήματα, κτίρια και Μνημεία, που συναντάμε στην καθημερινότητά μας, όπως το Ζάππειο Μέγαρο, το Αρσάκειο, το Τοσίτσειο, η Ακαδημία, το ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ  αλλά και πολλά άλλα, που στήριξαν την  Ελλάδα στην πορεία της    Εθνικής της ανασυγκρότησης.
Τα κληροδοτήματα των Εθνικών Ευεργετών αποδεικνύουν την αντίληψη του συλλογικού πνεύματος ως προς την κοινωνική αλληλεγγύη, αντίθετα με τη στόχευση στην ατομική ευδαιμονία και μόνο.
Η κοινωνική και οικονομική τους προσφορά, ως έκφραση αγάπης και πατριωτισμού, συναντάται διαχρονικά, σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας και είναι χρέος μας να εγγυηθούμε την καλύτερη αξιοποίηση εις όφελος του κοινωνικού συνόλου στο πλαίσιο ενότητας, σύμπνοιας και κοινωνικής προσφοράς.
Όλα αυτά δε συνάδουν με πιθανές εξελίξεις που αφορούν στο Ζάππειο Μέγαρο, και παραβιάζουν τους όρους της διαθήκης των αείμνηστων ευεργετών του, αλλοιώνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα και άλλους στόχους.
Είναι χρέος μας να διαφυλαχθούν ο κοινωφελής  σκοπός και ο δημόσιος χαρακτήρας του Εθνικού αυτού Ευεργετήματος.