Εκτενές αφιέρωμα στο έργο της Κατεύθυνσης Σπουδών Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, κάνει το σημαντικότερο εθνικό τεχνικό περιοδικό στο χώρο του κρέατος “MEAT PLACE”, στο τεύχος του Αυγούστου 2013.

Αναφέρεται στις δραστηριότητες της Κατεύθυνσης Σπουδών Ζωικής Παραγωγής, υπογραμμίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τον έντονα εξωστρεφή της χαρακτήρα, όπως προκύπτει από τη σύνδεση και τις υφιστάμενες συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις  του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και την πρωτοτυπία του ερευνητικό της έργου που αποσκοπεί στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ζωικής προέλευσης και τροφίμων.

Επίσης, ο καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Γιάννης Σκούφος έχει προσκληθεί για μια σειρά διαλέξεων στον τομέα της κτηνοτροφικής παραγωγής και του κρέατος, στο πλαίσιο της κρατική έκθεση κρέατος “Μeaty days”, η οποία διοργανώνεται το διάστημα 2-4 Νοεμβρίου 2013, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα.