Μετά την επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας του κου Λεωνίδα Γρηγοράκου, στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, ο βουλευτής Χρήστος Γκόκας δήλωσε:

«Αποτελεί αναμφισβήτητα προτεραιότητα η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων, για τις υπηρεσίες υγείας που πρέπει να προσφέρονται στους πολίτες του Νομού μας, για τις υποδομές που είναι απαραίτητες, όπως και για τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους και οι οποίοι συμβάλλουν αποτελεσματικά ώστε να υπάρχει το αναγνωρισμένα καλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας από το Νοσοκομείο της Άρτας.

Για όλα αυτά έγινε αναλυτική συζήτηση και ενημέρωση προς τον Υπουργό κο Γρηγοράκο, από τον οποίο υπήρξε κατανόηση, θετική και ουσιαστική αντιμετώπιση, αλλά και επί τόπου λύσεις για μια σειρά προβλημάτων. 

Σχετικά δε με την εξόφληση δεδουλευμένης απασχόλησης του προσωπικού, αυτή θεωρείται αυτονόητη για κάθε εργαζόμενο, πρέπει να ολοκληρωθεί για όλους και δεν χρειάζεται να μένουμε σε αυτά ή σε αντιπαραθέσεις γύρω από τέτοια θέματα.

Επίσης, πέρα από το σημαντικό ζήτημα της υγείας, πρέπει να δούμε τους βασικούς και ουσιαστικούς στόχους που αφορούν στα μεγάλα και σημαντικά ζητήματα για την τοπική ανάπτυξη και το μέλλον της περιοχής μας, για την προοπτική των νέων μας στον τόπο τους, θέματα για τα οποία στο επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.».