Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, ενημερώθηκε από τα στελέχη του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού, τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Δ. Πετανίτη, τον Αντιπρόεδρο κ. Χρ. Γαλήνα και τον Γενικό Διευθυντή κ. Αλ. Μπανταλούκα, για τα θέματα που αφορούν στον Συνεταιρισμό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη λειτουργία του.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης αυτής, κατέθεσε Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς , Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπ Λιβανό, Οικονομικών κ. Χρ Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α Γεωργιάδη, σχετικά με τα ζητήματα αυτά .
Ειδικότερα στην Ερώτησή του αναφέρει ότι, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας, ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1966, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις της χώρας, με πλήρως καθετοποιημένη δομή και στηρίζεται σε 80 πτηνοτρόφους - μέλη , 15 συνεργαζόμενους παραγωγούς και απασχολεί περί τους 290 εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Με ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε πάνω από 10 εκατομμύρια κοτόπουλα ετησίως, και με  κύκλο εργασιών περί τα 60 εκ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 12 % περίπου του «ΑΕΠ» του Νομού Άρτας, συμβάλλει ταυτόχρονα στην ενίσχυση της απασχόλησης και επηρεάζει μια σειρά δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών στην περιοχή της Άρτας.
Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι, λόγω της πολύμηνης πλέον  υγειονομικής κρίσης της πανδημίας του COVID19, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα στην λειτουργία του, αφού αυτή , βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το τομέα της εστίασης και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε διαρκή αναστολή λειτουργίας.
Τονίζει δε ότι, ο  Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός, παράλληλα με την οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τη χώρα πάνω από δέκα χρόνια, υλοποίησε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, τα πρώτα χρόνια (2008-2011), με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει μεγάλα οικονομικά προβλήματα, αλλά με  τεράστια προσπάθεια απέφυγε το απόλυτο αδιέξοδο την περίοδο 2013-2014.
Στη συνέχεια, μετά από πολυετείς προσπάθειες και μετά τη συμφωνία με την εκπροσωπούσα την ΑΤΕ ΥΕΕ,PQH κατέληξαν στην κατάθεση πρότασης ρύθμισης χρεών και εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθρου 106β, η οποία εγκρίθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο τον Απρίλιο του 2020, στο σύνολό της.
Ωστόσο, σημειώνει, το σχέδιο αυτό δεν υλοποιείται εξαιτίας των αναστολών στη λειτουργία των Δικαστηρίων, με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας. Έτσι συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς καμία ουσιαστική κρατική βοήθεια ή ενίσχυση, παρά τα κατά καιρούς υπομνήματα και αιτήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία και χωρίς πρόσβαση στα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων, αφού θεωρείται ότι δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Επί πλέον αντιμετωπίζει αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις (δανεισμό), τη στιγμή που οι υποχρεώσεις, μαζί με τις πάγιες δαπάνες τρέχουν, και όλα τα κόστη παραγωγής αυξάνονται δραματικά.
Παράλληλα, θέτει με την Ερώτησή του, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Πτηνοτρόφοι Παραγωγοί της Άρτας όπως και όλης της χώρας, με τη συνεχή και υπερβολική αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών. Οι Πτηνοτρόφοι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της απώλειας του εισοδήματος, και λόγω της αύξησης της τιμής των ζωοτροφών και του λοιπού κόστους παραγωγής, αλλά και λόγω της μείωσης στις τιμές του τελικού προϊόντος, και συνεπώς δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δικές τους φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις. Υπογραμμίζει δε, ότι όλα αυτά καταγράφονται σε Μελέτη της εταιρίας ερευνών και αναλύσεων ICAP, που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας Ελλάδας.
Συνεχίζοντας, σημειώνει ότι μέχρι σήμερα ο κλάδος της Πτηνοτροφίας δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, και παρά τις εξαγγελίες για χορήγηση άμεσων επιχορηγήσεων υπάρχει καθυστέρηση, δεν έχει προχωρήσει κάτι, και δημιουργούνται αμφιβολίες για αποτελέσματα στην πράξη.
Κλείνοντας, επισημαίνει, ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης στήριξης ενός τόσο σημαντικού αγροδιατροφικού κλάδου του πρωτογενή τομέα,  αφού τέτοιες επιχειρήσεις είναι στυλοβάτες της τοπικής οικονομίας με ιδιαίτερη και σημαντική συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική της Άρτας, με εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα που εμπιστεύονται οι καταναλωτές. Πόσο μάλλον, όταν υπάρχει άμεσος  κίνδυνος αδυναμίας  εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού και της μη τήρησης των ήδη υφισταμένων ρυθμίσεων με καταστροφικές συνέπειες τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, και δεν μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα  και τις λοιπές υποχρεώσεις τους,
Για τους λόγους αυτούς ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς, σε ποιές ενέργειες  θα προβούν για την άμεση και ουσιαστική στήριξη του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας,  σε ποιές ενέργειες θα προβούν για την έμπρακτη στήριξη του εισοδήματος του συνόλου των Πτηνοτρόφων  Παραγωγών για να μη διακόψουν την δραστηριότητά τους, πώς θα στηρίξουν τους εργαζόμενους  στο τομέα της πτηνοτροφίας, ώστε να μη χαθούν θέσεις εργασίας και να  μη μειωθούν τα εισοδήματα για αυτούς, ποιές δυνατότητες και ποιά  μέτρα  θα μπορούσαν να ισχύσουν και να εφαρμοστούν για  την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού από οφειλές ήδη υπαρχουσών ρυθμίσεων, και τέλος σε ποιές ενέργειες θα προβούν για την τόνωση και ενίσχυση της ρευστότητας του  Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας και με ποιά χρηματοδοτικά εργαλεία θα επιτευχθεί αυτό.

Αναλυτικά η ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς που κατέθεσε ο Χ. Γκόκας:

«Κύριοι Υπουργοί,
Όπως γνωρίζετε, στην Άρτα, από το έτος 1966 ιδρύθηκε και λειτουργεί ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας, ο οποίος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις της χώρας. Έχει πλήρως καθετοποιημένη δομή και στηρίζεται σε 80 πτηνοτρόφους- μέλη, 15 συνεργαζόμενους παραγωγούς και απασχολεί περί τους 290 εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης στους διάφορους τομείς λειτουργίας του.
Επιπλέον, η ετήσια παραγωγή του ανέρχεται σε πάνω από 10 εκατομμύρια κοτόπουλα ετησίως με απόλυτη τήρηση  των ελέγχων , διαθέτοντας όλες τις πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO 22000 , FSSC , AGROCERT. Ο κύκλος εργασιών του  αγγίζει τα 60 εκ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 12 % περίπου του «ΑΕΠ» του Νομού Άρτας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της απασχόλησης σε μια περιοχή με ελάχιστες ευκαιρίες εργασίας. Η λειτουργία του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού συνδέεται και επηρεάζει μια σειρά δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών στην περιοχή της Άρτας.
Ωστόσο, λόγω της πολύμηνης πλέον  υγειονομικής κρίσης της πανδημίας του COVID19, έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα στην λειτουργία του, αφού ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το τομέα της εστίασης και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε διαρκή αναστολή λειτουργίας.
Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός, όπως και αντίστοιχοι άλλοι Συνεταιρισμοί στη χώρα, κατάφεραν με ιδιαίτερες θυσίες και κόπους να σταθούν μέσα στην οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τη χώρα πάνω από δέκα χρόνια, και με ιδιαίτερους προγραμματισμούς κατάφεραν να λειτουργούν έως και σήμερα.
Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός της Άρτας, υλοποίησε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, που συνέπεσε με τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης (2008-2011). Έτσι αντιμετώπισε μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Και έγινε τεράστια προσπάθεια την περίοδο 2013-2014 ώστε να αποφύγει το απόλυτο αδιέξοδο.
Οι πολυετείς τελικά προσπάθειες για ρύθμιση των οφειλών, λόγω παλαιών υποχρεώσεων προς την πρώην ΑΤΕ και τον ΕΦΚΑ, και μετά τη συμφωνία με την  εκπροσωπούσα πλέον την ΑΤΕ ΥΕΕ,PQH, κατέληξαν στην κατάθεση πρότασης ρύθμισης χρεών και εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθρου 106β, η οποία εγκρίθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο τον Απρίλιο του 2020, στο σύνολό της.
Το σχέδιο αυτό δεν υλοποιείται εξαιτίας των αναστολών στη λειτουργία των Δικαστηρίων, με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας.
Με αυτά τα δεδομένα, ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς καμία ουσιαστική κρατική βοήθεια ή ενίσχυση, και χωρίς πρόσβαση στα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων, καθώς λόγω της στασιμότητας του σχεδίου εξυγίανσης, ο Συνεταιρισμός θεωρείται ότι δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και αποκλείεται από οποιοδήποτε  χρηματοδοτικό εργαλείο. Παράλληλα, με αυτά τα δεδομένα αντιμετωπίζει επί πλέον αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις ( δανεισμό).
Οι υποχρεώσεις, όμως , μαζί με τις πάγιες δαπάνες τρέχουν, και όλα τα κόστη παραγωγής αυξάνονται δραματικά.
Θα πρέπει δε, να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία θετική ανταπόκριση και στήριξη από την πλευρά της Κυβέρνησης, προς τη σημαντική αυτή επιχείρηση του πρωτογενή τομέα, παρά τα κατά καιρούς υπομνήματα και αιτήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία, για ενίσχυση και στήριξή της.
Έτσι με δεδομένη την ανάγκη και τον αγώνα επιβίωσης, δεν μπορεί να υλοποιηθεί ο προγραμματισμός για τις αναγκαίες επενδύσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων (σφαγείο, μονάδα υποπροϊόντων, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα βιοαερίου κ.λ.π).
Κύριοι Υπουργοί,
Το παρατεταμένο lockdown, πέρα από τον περιορισμό της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, δημιούργησε αποθέματα κατεψυγμένων με αύξηση του κόστους αλλά και μείωση στην τιμή πώλησής τους.
Επί πλέον, για όλους τους Πτηνοτρόφους Παραγωγούς της Άρτας όπως και όλης της χώρας, έχουμε συνεχή και υπερβολική αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών, όπως τα δημητριακά και η σόγια, που αυξάνουν κατά πολύ το κόστος παραγωγής, το οποίο δεν είναι σε θέση να απορροφήσει η αγορά, αφού οι Έλληνες καταναλωτές αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματά τους. Η αναμενόμενη ανάκαμψη με ορίζοντα πλέον το Πάσχα, είναι και αυτή αμφίβολη.
Όπως προκύπτει και από ανακοινώσεις Οργανώσεων, οι οποίες τους εκπροσωπούν, οι Πτηνοτρόφοι Παραγωγοί δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της απώλειας του εισοδήματος, λόγω της αύξησης της τιμής των ζωοτροφών και του λοιπού κόστους παραγωγής, αλλά και λόγω της μείωσης στις τιμές του τελικού προϊόντος. Κατά συνέπεια δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δικές τους φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Όλα τα παραπάνω καταγράφονται σε Μελέτη της εταιρίας ερευνών και αναλύσεων ICAP, που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας Ελλάδας, για τις επιπτώσεις και την οικονομική ζημιά του Πτηνοτροφικού κλάδου στους πρώτους μήνες της πανδημίας. Η πανδημία συνεχίζεται, επομένως οι ζημιές, είναι σήμερα ακόμα περισσότερες.
Κύριοι Υπουργοί,
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα ο κλάδος της Πτηνοτροφίας δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση.
Η πρόσφατη εξαγγελία για χορήγηση άμεσων επιχορηγήσεων προς του Πτηνοτρόφους, μέσω κρατικής ενίσχυσης, καθυστερεί, δεν έχει προχωρήσει κάτι συγκεκριμένο και δημιουργούνται αμφιβολίες για αποτελέσματα στην πράξη.
Από όλα τα ανωτέρω αντιλαμβάνεστε ότι ένας τόσο σημαντικός αγροδιατροφικός κλάδος του πρωτογενή τομέα, έχει ανάγκη άμεσης στήριξης και ενίσχυσης, αφού η εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας του  για μια μικρή αγροτική περιοχή , όπως η Άρτα, αποτελεί βασική προτεραιότητα.
Όμως είμαι άμεσος ο κίνδυνος αδυναμίας  εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού και της τήρησης των ήδη υφισταμένων ρυθμίσεων ,αλλά και για την απώλεια εισοδημάτων για τους παραγωγούς – πτηνοτρόφους και συνεργαζόμενους επιχειρηματίες της περιοχής, όπως και για την πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας  .
Επομένως,
Επειδή, επιχειρήσεις όπως ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας είναι στυλοβάτες της τοπικής οικονομίας με ιδιαίτερη και σημαντική συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου
Επειδή, πρόκειται για μια επιχείρηση με εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα που εμπιστεύονται οι καταναλωτές και οι μεγαλύτερες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ ,
Επειδή, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άμεση στήριξη και ενίσχυσή την ρευστότητας του Συνεταιρισμού, θα έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τους εργαζομένους,
Επειδή, οι Πτηνοτρόφοι παραγωγοί της Άρτας βρίσκονται σε απόγνωση, και δεν μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά του έξοδα  και τις λοιπές υποχρεώσεις τους,
Για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους,

Ερωτάσθε Κύριοι Υπουργοί,

1.Σε ποιές ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την άμεση και ουσιαστική στήριξη του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του;
2.Σε ποιές ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την έμπρακτη στήριξη του εισοδήματος του συνόλου των Πτηνοτρόφων  Παραγωγών για να μη διακόψουν την δραστηριότητά τους;
3.Πώς θα στηρίξετε τους εργαζόμενους  στο τομέα της πτηνοτροφίας, ώστε να μη χαθούν θέσεις εργασίας και να  μη μειωθούν τα εισοδήματα για αυτούς;
4.Ποιές είναι οι δυνατότητες και ποιά τα μέτρα (πχ αναστολή, ή και πάγωμα δόσεων για κάποιους μήνες)  που θα μπορούσαν να ισχύσουν και να εφαρμοστούν για  την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού από οφειλές ήδη υπαρχουσών ρυθμίσεων;
5. Σε ποιές ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την τόνωση και ενίσχυση της ρευστότητας του  Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας και με ποιά χρηματοδοτικά εργαλεία προτίθεσθε να το πετύχετε αυτό;».Login

Go to top