Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «COOFHEA2 – MIS 5146074-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΑΡΤΑΣ», του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-20 της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 €. 

Ήδη το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας έχει παραλάβει τον νέο Υπερηχοτομογράφο ενώ άμεσα αναμένεται και η παραλαβή του νέου τροχήλατου ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος. 

Επίσης το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας έχει ενταχθεί στα δύο μεγάλα έργα πληροφοριακής αναβάθμισης και επέκτασης του Υπουργείου Υγείας. 

Τα έργα είναι τα ακόλουθα:

1. «Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162373) της Δράσης 16752 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα της Υγείας

2. «Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας». Ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας διαθέτει ήδη πληροφοριακό σύστημα PACS από το 2018 και RIS από το 2009, και στα πλαίσια του έργου αυτού θα γίνει και μετάβαση όλων των δεδομένων στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ. 

Τα δυο πιο πάνω έργα θα είναι έργα τομές στην κατεύθυνση της δημιουργίας και λειτουργίας ενός πλήρους και ολοκληρωμένου ψηφιακού φακέλου ασθενή, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση και οι ασθενείς και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας.

 

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΤΟΥ DADA ΕΔΩ

Η ΣΕΛΙΔΑ Facebook του DADA ΕΔΩ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top