Οι προσπάθειες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την παράταση παραχώρησης του Δασικού Χωριού στον Καταρράκτη Άρτας και η αποδοχή του αιτήματος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον Υφυπουργό κ. Αμυρά, μόνο αισθήματα αισιοδοξίας θα πρέπει να γεμίσει όλους τους Αρτινούς που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους.

Η έγκριση του αιτήματος παράτασης θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση και συνεργασία όλων των φορέων με κύριο μέλημα την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της περιοχής και την ανάπτυξη των παρθένων για εκμετάλλευση (τουρισμός, γεωργία - κτηνοτροφία, υποδομές) Κεντρικών Τζουμέρκων.
Οφείλουμε να δούμετην εξέλιξη αυτή ως την αρχή ενός αγώνα για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που σε συνδυασμό με τις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης του δασικού πλούτου μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης και να συνδράμουν αποφασιστικά στην αναστροφή της σημερινής κατάστασης. Επιπλέον, η αυξανόμενη ζήτηση δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού που τόσο ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά των Τζουμέρκων και η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα υγιεινής διατροφής, θα αποτελέσουν οδηγό στην προσπάθεια χάραξης πολιτικής στον τομέα του τουρισμού και της γεωργίας.
Διάθεση και ενδιαφέρον υπάρχει έντονο με θετικά αποτελέσματα από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, χρειάζεται όμως και ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση και σχεδιασμό, συνδυάζοντας επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και παρεμβάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα ζωής των κατοίκων, αναπτύσσοντας ανταγωνιστικά οφέλη στις οικονομικές μονάδες με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην περιοχή των Τζουμέρκων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top