Αγαπητοί συνδημότες μας,
Πέρασαν ήδη τρεις (3) μήνες από την έναρξη της δημοτικής μας θητείας στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
Λίγος ο καιρός με πολλά όμως  κωμικοτραγικά να συμβαίνουν κατά το χρονικό διάστημα αυτό, τα οποία είμαστε αναγκασμένοι  να δημοσιοποιήσουμε λόγω και του γεγονότος ότι η πλειοψηφία και ο Δήμαρχος παραποιούν και παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικά τα γεγονότα από ότι είναι, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να παραπλανήσουν τους δημότες.

Θέματα έρχονται για συζήτηση  και αποσύρονται, θέματα  Δημοτικών Επίτροπων αναβάλλονται ξανασυζητούνται και ακυρώνονται, λόγω μη επίτευξης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, και εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούμαστε και ξανακαλούμαστε την πρώτη φορά για να αποφασίσουμε για ένα θέμα και μετά από 15 μέρες για να ακυρώσουμε την απόφαση που λήφθηκε κατά πλειοψηφία για το ίδιο θέμα.

Κάνοντας αρχή από την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την μίσθωση δημοτικού καταστήματος στην θέση «ΚΑΜΠΟΣ» της τ.κ.  Μελισσουργών και για να γίνουμε ποιο συγκεκριμένοι για ένα ζήτημα από τα πολλά,  έρχεται θέμα προς συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή  του δήμου μας την 23-2-2024 η έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην θέση «ΚΑΜΠΟΣ» της τ.κ.Κοινότητας Μελισσουργών  του δήμου μας με  τους όρους διακήρυξης  δημοπρασίας που είχε αποφασίσει η οικονομική επιτροπή του δήμου την προηγούμενη θητεία της και μάλιστα αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές ήτοι τέλη Οκτωβρίου 2023, γιατί αραγε;

Κατά την συνεδρίαση αυτή της Δημοτικής Επιτροπής οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή (Γ. Αθανασούλας – Ε. Ζαβιτσάνου), η μεν δεύτερη (Ε.Ζαβιτσάνου) αναφέρει ότι υπέγραψε το πρακτικό δημοπρασίας με  την επιφύλαξη της μη νομιμότητας της όλης διαδικασίας και για το λόγο αυτό δεν ψηφίζει θετικά, ο δε πρώτος (Γ. Αθανασούλας) έβαλε μια σειρά ζητημάτων για τα οποία δεν μπορούσε να ψηφίσει την έγκριση του εν λόγω πρακτικού δημοπρασίας, γιατί η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν μη νόμιμη, καταθέτοντας ταυτόχρονα κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και φωτοτυπίες των σχετικών  εγγράφων βάσει των οποίων στήριζε την άποψη του περί μη νομιμότητας της όλης διαδικασίας και της λήψης απόφασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού προβληματίστηκαν τόσο ο δήμαρχος όσο και οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ανέβαλαν το θέμα αυτό για να ρωτήσουν  και συμβουλευτούν τους έγκριτους νομικούς τους συμβούλους όπως μας δήλωσαν.

Μετά από  15 μέρες περίπου  έρχεται πάλι ως θέμα στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής της 6ης Μάρτιου 2024   η έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του ως άνω αναφερόμενου δημοτικού καταστήματος στην θέση «ΚΑΜΠΟΣ» της τ.κ. Μελισσουργών.

Κατά την συνεδρίαση αυτή και παρά και πάλι τις αντιδράσεις των 2 δημοτικών σύμβουλων της μειοψηφίας, η απόφαση περί έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας λαμβάνετε κατά πλειοψηφία με ψήφους 3-2 παρά το γεγονός  ότι και πάλι  δηλώθηκε εκ μέρους της μειοψηφίας ότι η εν λογω απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής είναι μη νόμιμη και όπως είχαμε δεσμευτεί θα προσφεύγαμε κατά της απόφασης αυτής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Εντός της νόμιμου προθεσμίας κατατέθηκε  την 15-3-2024  η ανάλογη προσφυγή από πλευράς  και των 2 δημοτικών σύμβουλων της μειοψηφίας που συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή, με την οποία προσφυγή  ζητούνταν να ακυρωθούν οι δυο αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής η πρώτη που είχε ως θέμα την σύνταξη των ορών της δημοπρασίας και η δεύτερη που ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας, ως μη νόμιμες.
Την 19-3-2024 μας κοινοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας το με αριθμό πρωτ. 13606/19-3-2024  έγγραφο της με το οποίο μας ενημέρωνε ότι διαβίβασε την προσφυγή μας προς το δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και ζητούσε να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  ο φάκελος με τα σχετικά έγγραφα  που αφορούσαν την υπόθεση και τις  απόψεις του δήμου για το εν λογω θέμα προκειμένου να  προβεί στην εκδίκαση της.

Όμως με μεγάλη μας έκπληξη και παρά το γεγονός ότι είχαμε την βεβαιότητα της δικαίωσης μας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και περιμέναμε  και την ανάλογη απόφαση της επί της προσφυγής μας, είδαμε  στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  της 26-3-2024  κάτι το οποίο ουδόλως περιμέναμε και αναρωτιόμαστε πως συνέβη αυτό, δηλαδή  να έλθει από την δημοτική αρχή η οποία είχε την βεβαιότητα  της νομιμότητας της απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας, θέμα  ακύρωσης  της απόφασης  που λήφθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 3-2  και κατά της οποίας ήδη εμείς είχαμε ήδη κάνει προσφυγή και αντίγραφο της είχε διαβιβαστεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  στον δήμο ζητώντας το φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις τους για να εκδικάσει την υπόθεση.

Αναρωτηθήκαμε τι έπαθε ο κ. Δήμαρχος και  γιατί η τόση βεβαιότητα της νομιμότητας πάει στράφι. Μήπως τον ενημέρωσε κανένα «πουλάκι» ότι η απόφαση τους αυτή δεν θα  είχε καμία τύχη και ότι είναι περά για πέρα μη νόμιμη και θα ακυρωνόταν; Και γιατί μετά από τόση βεβαιότητα περί της νομιμότητας της απόφασης που δήλωναν δεν ανέμεναν να δικαιωθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  και να απορριφθεί η δίκη προσφυγή μας;

Γρίφος για κάλους  λύτες το ζήτημα και αρκετά τα ερωτήματα μας τα οποία θέλουμε να κοινωνήσουμε και στους συνδημότες μας για να γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά και πως λειτουργεί η δημοτική αρχή.
Για ποιο λόγο αναγκάστηκε η δημοτική αρχή να ανακαλέσει την απόφαση αυτή με δεδομένο το γεγονός ότι  προέβη στην λήψη της μετά από την συμβουλή των δικηγορών της και ήταν παραπάνω από βέβαιη για την νομιμότητα της;
Ποιός ο ρόλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  στην απόφαση αυτή της Δημοτικής αρχής για την ανάκληση της απόφασης μιας απόφασης που για όσους γνωρίζουν μόνο και μόνο ανάγνωση εύκολα αντιλαμβάνονταν ότι ήταν μη νόμιμη.
Μας παραξενεύει το γεγονός  γιατί με τόση σπουδή η δημοτική αρχή προέβη σε ανάκληση μιας απόφασης για την οποία ήταν απολύτως σίγουρη ότι ήταν νόμιμη αφού για την νομιμότητα της έλαβε και την γνώμη – συμβουλή των δικηγορών της και μάλιστα αμέσως μετά την αποστολή της προσφυγής μας προς το δήμο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία γεννούνται σε κάθε καλόπιστο δημότη, και πρέπει να απαντηθούν από την δημοτική αρχή.
Σημασία για μας έχει το γεγονός ότι επικράτησε η νομιμότητα της παρανομίας που δυστυχώς στο δήμο μας τείνει να  γίνει καθεστώς, δεσμευόμαστε όμως   ότι σε θέματα νομιμότητας η δημοτική αρχή θα μας βρίσκει πάντα απέναντι.

Η προσφυγή μας κατά της απόφασης που ήταν βέβαιο ότι θα ευδοκιμήσει και είναι εκείνο που εξανάγκασε την δημοτική αρχή να πάρει πίσω την όλη διαδικασία δημοπράτησης και να προβεί εξ αρχής στις νόμιμες ενέργειες για την εκ νέου δημοπράτηση του δημοτικού αυτού καταστήματος.
Το μείζον πολιτικό ζήτημα το οποίο προκύπτει ας βρει τον τρόπο να το διαχειριστεί η ίδια  και να πείσει τους πολίτες κάνοντας το άσπρο μαύρο γιατί αφορά αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα της πλειοψηφίας.

Έπεται και συνέχεια….

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ LIVE ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΑΦΙΣΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΟΥΣ BLACK HEART PROCCESSION , τους ELEPHANT και τους διοργανωτές.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top