Τα Γιάννινα είναι η πόλη με το μεγαλύτερο βαθμό λειτουργικής αξιοποίησης και επέκτασης δημόσιων δικτυακών υποδομών οι οποίες αναπτύχθηκαν στο 3ο ΚΠΣ.
Ενώ στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, λόγω καθυστέρησης ανάληψης δράσεων από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οπτικές και  ασύρματες υποδομές οι οποίες κατασκευάστηκαν με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους έως το 2009 αφέθησαν στην τύχη τους, ο Δήμος Ιωαννιτών από το 2011, σε συνεργασία με το κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου, χωρίς να υποστηρίζεται από καμία εθνική ή ευρωπαϊκή δράση και με το μικρότερο δυνατό κόστος:

1.    διασύνδεσε λειτουργικά με υψηλές ταχύτητες, τις δημοτικές υπηρεσίες, και τις δημοτικές επιχειρήσεις, σχολεία, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και κτίρια ευρύτερου Δημόσιου συμφέροντος (Κτηματολόγιο, ΚΕΠΑΒΙ, Γραφείο Ισότητας, Μητρόπολη, Δικαστικό Μέγαρο, ΕΑΝΚΙ, Γενικά Αρχεία Κράτους, Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία, κοκ) μέσω της ορθής αξιοποίησης του  Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) και της τοποθέτησης και ρύθμισης κατάλληλου δικτυακού εξοπλισμού. 
2.    επεξέτεινε τη λειτουργική ευρυζωνική διασύνδεση στους όμορους πρώην καποδιστριακούς δήμους Μπιζανίου, Παμβώτιδας, Ανατολής, Περάματος και Νήσου (οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ΜΑΝ) μέσω συντήρησης, αναβάθμισης και επέκτασης υπαρχουσών και υπολειτουργούντων ασύρματων υποδομών και τοποθέτησης/ρύθμισης κατάλληλου εξοπλισμού,
3.    ανέπτυξε ένα σημαντικό δίκτυο ασύρματης πρόσβασης σε δημόσιους χώρους της πόλης των Ιωαννίνων και του λεκανοπεδίου με την εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία μεγάλου αριθμού σημείων πρόσβασης (Access-Points/ Hot Spots) για εξυπηρέτηση του τουρισμού, την αντιμετώπιση των δυσκολιών πρόσβασης σε μη αστικές περιοχές, την υποβοήθηση των τοπικών κοινοτήτων, και την εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
4.    μείωσε δραστικά τα τηλεπικοινωνιακά κόστη των υπηρεσιών του δήμου και διευκόλυνε την τηλεφωνική πρόσβαση απομακρυσμένων δημοτικών κτιρίων στο τηλεφωνικό κέντρο του Δημαρχείου χωρίς χρέωση,
5.    ενέταξε στην κατασκευή των πεζοδρομήσεων της πόλης την υπόγεια τοποθέτηση συστοιχιών σωληνίσκων για την απρόσκοπτη ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης (FFTΒ - Fiber To The Building)  στο άμεσο μέλλον, με ελάχιστο κόστος και με αποφυγή της ανάγκης οχληρών και δαπανηρών εκσκαφών στο μέλλον,
6.    εξασφάλισε την ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο καθ’ όλο το διάστημα που απαιτούνταν έως ότου επιτευχθεί τελικά (πριν από μία εβδομάδα) η σύνδεση αυτή μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Ι, το οποίο αποτελεί αναβάθμιση των ανεπαρκών συνδέσεων του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ,
7.    συνεργάζεται με τους υπευθύνους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Ι για τη σύνδεση στο Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης ακόμη δώδεκα δημόσιων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων των δύο μεγάλων Νοσοκομείων, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κλπ.
8.    σύναψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΕΔ και τους Δήμους Δωδώνης, Ζίτσας και Ζαγορίου για την λειτουργική ενοποίηση με το ΜΑΝ 400 κόμβων ασύρματης διασύνδεσης και τη συντήρησή τους.
Αποτέλεσμα:
•    Έως τον Ιούλιο του 2013 έχουν διασυνδεθεί λειτουργικά 102 δημοτικά και δημόσια κτίρια μέσω τεχνολογίας οπτικής και ασύρματης σύνδεσης.
•    Στα σημεία αυτά παρέχονται υπηρεσίες διαδικτύου σε δημοτικές υπηρεσίες, δημοτικές εταιρίες, υπηρεσίες της ΔΕΥΑΙ, τοπικές κοινότητες, πολιτιστικούς συλλόγους και το σύνολο των αγροτικών ιατρείων του Δήμου Ιωαννιτών.
•    Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι πλέον συνδεδεμένος στο Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης με συνολική ταχύτητα 50 φορές πιο μεγάλη από αυτή που του επέτρεπαν οι παλαιές συνδέσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
•    Ο συνολικός αριθμός των ασύρματων σημείων πρόσβασης (Hot-Spot) το πρώτο εξάμηνο του 2013 ξεπέρασε τα 100 εξυπηρετώντας περίπου 2500 χρήστες μηνιαίως. 
•    Μέσω της λειτουργικότητας που παρέχει το ΜΑΝ αξιοποιήθηκε το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου και εγκαταστάθηκαν 90 τηλέφωνα τεχνολογίας IP καταργώντας τις αντίστοιχες αναλογικές ή ψηφιακές γραμμές και τα πάγια έξοδα τους.
•    Με τη λειτουργική ενοποίησης των όμορων Δήμων με το ΜΑΝ, η καλή πρακτική της ορθολογικής αξιοποίησης των δικτυακών υποδομών επεκτείνεται γρήγορα στο Νομό Ιωαννίνων.

Go to top