Με ψήφισμά του το  Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των κτηνοτρόφων της Ηπείρου.
Θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένη υποχρέωση η ικανοποίηση του αιτήματός του για άμεση εξόφληση του εισκομιζόμενου γάλακτος, για την χορήγηση της εκκαθάρισης και της προκαταβολής, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Ο αγώνας των κτηνοτρόφων θα πρέπει να στηριχθεί από το σύνολο της κοινωνίας καθώς αφορά την υπεράσπιση της παραγωγικής βάσης της περιοχής μας.
Η κατάρρευση της κτηνοτροφίας ισούται με συνολική κατάρρευση της Ηπείρου.
Η ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη έχει μέχρι τώρα αρνητικές συνέπειες για τους παραγωγούς οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος συντήρησης των μονάδων τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων καταδικάζει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησής τους και απευθύνεται στην ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία ζητώντας να ενσκήψουν τώρα στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και να προχωρήσουν στη λήψη όλων των μέτρων στήριξης ώστε να αποφευχθούν οδυνηρές συνέπειες για την περιοχή.

Go to top