Πόρους που ανέρχονται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να υλοποιήσει ένα ευρύ πρόγραμμα παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.  Το πρόγραμμα εισηγήθηκαν οι αντιδήμαρχοι Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών- έργων και αποφασίστηκε ήδη από την εκτελεστική επιτροπή και την δημοτική ομάδα.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης, όπως τόνισε στη διάρκεια δηλώσεων ο εκπρόσωπος τύπου Δημήτρης Παπαδόπουλος,  είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας, διεύθυνσης εργοταξίου, περιφερειακών ενοτήτων και επιτροπής παιδείας.
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν εργατοτεχνίτες που θα προσληφθούν από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τους δήμους, με την υποστήριξη του εργοταξίου και πιθανή αξιοποίηση άλλων προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν.

Τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα – μέσα στον Σεπτέμβριο-  και μετά από εποικοδομητικό διάλογο με τις δημοτικές ενότητες.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
•    Αποκατάσταση οδών και ασφαλτοστρώσεις
•    Αποκατάσταση και συντήρηση πεζοδρομίων
•    Διάνοιξη οδών από απελευθέρωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων
•    Αναβάθμιση πάρκων και πλατειών
•    Αναβάθμιση παιδικών χαρών
•    Αναβάθμιση και δημιουργία αθλητικών χώρων
•    Αναβάθμιση και συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων
•    Αναβάθμιση παραλίμνιας περιοχής και πλατείας Μαβίλη
•    Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Πόροι εξασφαλισμένοι προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :
•    ΣΑΤΑ
•    Κληροδοτήματα
•    Επιχορηγήσεις σχολείων
•    Πράσινο Ταμείο
•    Ίδιοι Πόροι

Να τονιστεί ότι το πρόγραμμα είναι ανεξάρτητο από τα έργα που υλοποιεί το εργοτάξιο

Go to top