Οι περιπέτειες του έργου για τον εκσυγχρονισμό του Αρδευτικού δικτύου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, αποτελούν μια έμπρακτη απόδειξη  της  αναγκαιότητας που υπάρχει ώστε τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης να περιέλθουν αποκλειστικά στην ευθύνη των Περιφερειών. Πρόκειται για ζήτημα το οποίο  επί τρία χρόνια αναδεικνύει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, μια προσπάθεια που θα έπρεπε να τύχει και  κοινοβουλευτικής συμπαράστασης, η οποία όμως – για ευνόητους λόγους - δεν διαφαίνεται. 

Ο Περιφερειάρχης σε επίσκεψή του στο αντλιοστάσιο Λογγάδων στα τέλη Ιουνίου, είχε εκφράσει την προσδοκία ότι η δεξαμενή στον Πρωτόπαππα (η οποία θα εξυπηρετεί έκταση 6.600 στρεμμάτων),  μπορούσε να παραδοθεί εντός του Αυγούστου, υπολογίζοντας ότι δεν θα υπήρχαν απρόβλεπτες καταστάσεις. Δυστυχώς στην πορεία αποδείχτηκε ότι οι ρυθμοί εξόφλησης των πιστοποιημένων  εργασιών  προς τον ανάδοχο  από το ΥΠΑΑΤ  ήταν αναντίστοιχοι με αυτούς των υπηρεσιών της Περιφέρειας σε έργα που εκτελούνται μέσω του ΕΣΠΑ.

Η  εμπλοκή που υπήρξε οφείλεται  αποκλειστικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο – παρά τις συνεχείς παραστάσεις του Περιφερειάρχη προς τον Γενικό Γραμματέα του κ. Μ. Κορασίδη – καθυστέρησε πέραν του διμήνου την εξόφληση των πιστοποιημένων εργασιών του αναδόχου, ύψους 740.000 ευρώ και  παρά το γεγονός ότι  τα χρήματα προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια.

Πρέπει να  σημειωθεί  επίσης, ότι παρά τα αντιθέτως αναγραφόμενα και υποστηριζόμενα, δεν υπήρξαν προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οχλήσεις ή και διαμαρτυρίες από αγρότες της περιοχής, οι οποίες να δικαιολογούν την «αγανάκτηση» που εκφράζεται από ορισμένους. Άλλωστε γνωρίζουν καλά ότι το έργο στηρίχτηκε ουσιαστικά και αποτελεσματικά από την αιρετή Περιφέρεια που έδωσε λύσεις σε προβλήματα που φάνταζαν άλυτα.

Το έργο μετά την παράταση προθεσμίας που έχει δοθεί προβλέπεται – και εφόσον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι συνεπές ως προς τις πληρωμές- να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία την νέα καλλιεργητική περίοδο. Αυτό ήδη το γνωρίζουν οι αγρότες του Λεκανοπεδίου, οι οποίοι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις νέες δυνατότητες που θα έχουν.

Go to top