Η Aντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη, κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής της στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του forum της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη “Open Days 2014”, παραβρέθηκε σε συναντήσεις εργασίας για θεματικούς τομείς που αφορούν στον στρατηγικό προσανατολισμό της Περιφέρειας Ηπείρου.

Παράλληλα, συμμετείχε σε προγραμματισμένες συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO), Περιβάλλοντος (DG ENVIRONMENT) και Κινητικότητας και μεταφορών (DG MOVE). 

Η κα Καλογιάννη δήλωσε: "Μετά τις πολύ καλές κριτικές που δεχτήκαμε τόσο για την πληρότητα όσο και για το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020, είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, για την, κατά το δυνατόν, ταχύτερη έγκρισή του και την απρόσκοπτη συνέχεια των εκταμιεύσεων. Βέβαια, την ίδια υποχρέωση οφείλουν να ικανοποιήσουν και τα αντίστοιχα Υπουργεία, εφόσον στον τομέα των δικών τους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υπάρχουν, δυστυχώς, σημαντικότατα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Σε ότι αφορά τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) Ηπείρου, σχεδιασμός ο οποίος είναι προαπαιτούμενο («αιρεσιμότητα») για την υλοποίηση έργων περιβάλλοντος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, μας ζητήθηκε να τον υποβάλλουμε άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, η Περιφέρειά μας είναι η πρώτη στην Ελλάδα που βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναθεώρησής του -με πλήρη εναρμόνιση στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς- και ο σχεδιασμός αυτός είναι ολοκληρωμένος, εφαρμόσιμος και  άμεσα υλοποιήσιμος.

Σε ότι αφορά στα δίκτυα Μεταφορών και έχοντας υπ' όψιν τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) και τη νέα χρηματοδοτική Διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF), υπογραμμίστηκαν οι αναγκαιότητες για την ολοκλήρωση του κάθετου στην Εγνατία οδό άξονα ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Κακαβιά, τη σύνδεση της Ιονίας Οδού με τον κόμβο Καλογήρου (τμήμα του έργου Σύνδεση Πρέβεζας με Ιόνια Οδό) αλλά και την αναβάθμιση του λιμένα της Ηγουμενίτσας με ταυτόχρονη ύπαρξη του σιδηροδρομικού δικτύου Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα – Καλαμπάκα".

Στις συναντήσεις εργασίας συμμετείχαν ο προϊστάμενος και στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής καθώς και στελέχη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου.

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top