Για την χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού με δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως σε ΜμΕ του Αγροτικού και μεταποιητικού κλάδου.

Η Τράπεζα Ηπείρου διευκολύνει την πρόσβαση των αγροτών και των επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων σε προνομιακή δανειακή χρηματοδότηση για την υποστήριξη του αγροτικού και μεταποιητικού κλάδου αγροτικών προϊόντων και την περεταίρω ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής. Η παροχή δανείων υλοποιείται στο πλαίσιο συμμετοχής της Τράπεζας Ηπείρουστο "Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας" της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Συγκεκριμένα, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο προσφέρει στους δικαιούχους που θα ωφεληθούν 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του πενταετούς δανείου, 50% μειωμένο επιτόκιο για τα υπόλοιπα τρία έτη του δανείου και €300 επιχορήγηση συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.Το εύρος των δανείων κυμαίνεται από €3.000 ευρώ έως €25.000, με δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης ως μέρος της επένδυσης, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Επιπλέον, η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 24 έως και 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος για 24 μήνες.
Ο Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, δήλωσε σχετικά: «Με τη συμμετοχή της Τράπεζας Ηπείρου στο "Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας", είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε την πρόσβαση όλο και περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα της Ηπείρου σε πηγές χρηματοδότησης. Το Ταμείο αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο, με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής και την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

Περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας μπορείτε να δείτε εδώ(https://www.epirusbank.com/businesses/finances)

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ LIVE ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΑΦΙΣΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top