Αναφορικά με την επίσημη ανακοίνωση και έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου πριν από ένα χρόνο (3/3/2021), προς τον Δήμο και με το οποίο προτείνεται «…η αξιοποίηση για τις ανάγκες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, του κτιριακού συγκροτήματος  της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρτας το οποίο είχε περιέλθει στο Δήμο, αναλαμβάνοντας μέρος του κόστους ανακατασκευής και βελτίωσης των εγκαταστάσεων…», ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει πως το κτιριακό συγκρότημα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρτας (ΕΑΣΑΦ)δεν έχει περιέλθει στον Δήμο και στο οποίο δεν έχει ούτε τη νομή ούτε την κυριότητα ούτε την χρήση.

Επιπλέον το σχετικό έγγραφο δεν αναφέρεται σε πόσο χρηματοδότησης προς τον Δήμο. 

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Αρταίων είναι αναρμόδιος να τοποθετηθεί επί του εγγράφου της Περιφέρειας, το οποίο προφανώς εστάλη λόγω λανθασμένης ή ελλιπούς πληροφόρησης των υπηρεσιών. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος  Αρταίων θεωρεί πως είναι στη σωστή κατεύθυνση η δημόσια δήλωση της Περιφέρειας περί στήριξης της παραμονής των πανεπιστημιακών σχολών στην Άρτα και η ενδυνάμωση των υποδομών τους. Η θέση αυτή έρχεται σε πλήρη ταύτιση με την επίσημη τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου προσωπικά. Άλλωστε η Πρυτανική Αρχή μπορεί κατευθείαν και σε συνεργασία με την  Περιφέρεια Ηπείρου η οποία έχει εκφράσει την επιθυμία της για τη χρηματοδότηση, να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τις κτιριακές υποδομές στην Πανεπιστημιούπολη της Άρτας.

Το αρραγές αυτό μέτωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που βάσει του "Αυτοδιοίκητου" έχει την τελική ευθύνη αυτών των αποφάσεων, αλλά και του Υπουργείου Παιδείας. 

Οι πανεπιστημιακές σχολές της Άρτας πρέπει όχι μόνο να παραμείνουν στην Άρτα- αυτό δεν συζητείται καν- αλλά να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. 

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top