Τέσσερις προτάσεις για παρεμβάσεις διαχείρισης βελτίωσης και εγκατάστασης τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αρταίων, υπέβαλε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (ΔΕΥΑΑ)  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα,  η πρώτη πρόταση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρονικών υδρομετρητών καταναλωτών και έλεγχος διαρροών της  πόλης της Άρτας, η δεύτερη πρόταση αφορά την αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ Γραμμενίτσας  η τρίτη πρόταση αφορά την εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και έλεγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε Ξηροβουνίου και η τέταρτη αφορά την αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται περίπου στα 6 εκ. ευρώ και προβλέπει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις διαχείρισης, βελτίωσης και αυτοματισμού των δικτύων ύδρευσης.

Συγκεκριμένα, με το πρώτο προτεινόμενο έργο προβλέπεται η ολοκληρωμένη διαχείριση και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης του Δήμου Αρταίων  που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του νερού ύδρευσης, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΑ, που στηρίζεται στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης.

Όσο αναφορά την Τ.Κ Γραμμενίτσας, προβλέπεται αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (οικισμοί Γραμμενίτσα και Σκαμνιά) σε μήκος 16.854μ. αγωγών, με σκοπό τη μείωση των απωλειών του δικτύου. Στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε Ξηροβουνίου προβλέπεται μεταξύ άλλων η αναβάθμιση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) που έχει ήδη εγκατασταθεί  στη ΔΕΥΑ Άρτας και την εγκατάσταση Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου (ΠΣΕ) στο Δημαρχείο Αμμότοπου, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριάντα ένα (31) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό λειτουργικά κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά) σε γεωτρήσεις, δεξαμενές, και αντλιοστάσια της Δ.Ε. Ξηροβουνίου και προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φορητού Σταθμού Ελέγχου (ΦΣΕ), τύπου laptop για τη συνολική εποπτεία του δικτύου. Τέλος, για την Τ.Κ Αγίου Σπυρίδωνα το  προτεινόμενο έργο αφορά αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Αγ. Σπυρίδωνος σε μήκος 9.745μ. αγωγών με μικρές συνοδευτικές παρεμβάσεις με σκοπό τη μείωση των απωλειών του δικτύου.

«Υλοποιούμε δύσκολα και κομβικά έργα που θ’ αλλάξουν τον τόπο μας, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες μας» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αρταίων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Χρ. Τσιρογιάννης, ενώ πρόσθεσε: «θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα για πλήρη τηλε-έλεγχο και τηλεχειρισμό του δικτύου σε όλο το Δήμο Αρταίων, έτσι ώστε να δίνουμε άμεσες λύσεις, να εντοπίζουμε δηλαδή εγκαίρως διαρροές και βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης και επεμβαίνουμε άμεσα για την αποκατάστασή τους».

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top