Σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας σεβάρος  41χρονου  ημεδαπού,οοποίος  εμπλέκεταισεδύουποθέσεις  εξαπάτησης  ηλικιωμένωνστην  Άρτα.

Συγκεκριμένα,  ο  δράστης,την02-04-2019και  την10-07-2019,  προσποιούμενος  τον  υπάλληλοτηςΔΕΗεισήλθεστασπίτιατωνδύοηλικιωμένων  γυναικώνκαιπροφασιζόμενοςβλάβη του δικτύου και τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, τιςέπεισε να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα κοσμήματά τουςεντός υφάσματος για δήθεν προστασία τους και στη συνέχειααποσπώντας την προσοχή τους, τα αφαίρεσε.

   

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top