Η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού έργου κατέθεσαν ερωτήσεις σχετικά με τα προβλήματα του ΥΠΕΚΑ για τις προστατευόμενες περιοχές, τις τεράστιες καθυστερήσεις στις πληρωμές του προγράμματος εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας και στους βιοκαλλιεργητές και σχετικά με την παραχώρηση της έκδοσης ΚΥΑ για παροχές μητρότητας.
Συγκεκριμένα,

Tα προβλήματα του ΥΠΕΚΑ για τις προστατευόμενες περιοχές
ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ.κ. Υπουργούς

-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μία σειρά προβλημάτων, για τα οποία ευθύνεται το ΥΠΕΚΑ και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του, έχουν δυναμιτίσει τα θεμέλια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων περιοχών, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια την προστασία των περιοχών αυτών.

Το πρώτο πρόβλημα είναι η παύση πληρωμών προς το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων Φορέων (προς όλους τους ΦΔΠΠ πλην 7 στους οποίους εγκρίθηκε η χρηματοδότηση), καθώς η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ διέκοψε, μέχρι νεωτέρας, την καταβολή των οικονομικών χορηγήσεων.
Εκτός του άμεσου προβλήματος με τις πληρωμές, μεγάλες αρρυθμίες έχει προκαλέσει έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών του ΥΠΕΚΑ προς τους ΦΔΠΠ, σύμφωνα με το οποίο τους ορίζει ως «υπόλογους – διαχειριστές» του κάθε έργου που υλοποιούν. Κάτι τέτοιο, εκτός από οριακά ανέφικτο, είναι και πλήρως αντιδεοντολογικό, αφού οι ιδιότητες του ελεγκτή και του ελεγχόμενου συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο.
Ένα τρίτο και σοβαρό πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ΦΔΠΠ, που έχει ως απότοκο την καθυστέρηση στην υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων, συνδεόμενες άμεσα ακόμη και με εθνικές υποχρεώσεις τήρησης κοινοτικών οδηγιών, είναι η κωλυσιεργία κατά τη διαδικασία προέγκρισης τευχών διαγωνισμών και συμβάσεων από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και τον Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος.
Τον Ιανουάριο του 2012 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για πρώτη φορά ενέταξε το σύνολο των ΦΔΠΠ στο αναθεωρημένο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς όμως να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αυτό είχε ως συνέπεια οι ΦΔΠΠ να μπούνε στον ολετήρα του Ν. 4109/2013. Η προβληματική εφαρμογή του (ειδικά παρ. 15 και 20 του αρ. 8), έχει δημιουργήσει κι άλλα ζητήματα στη λειτουργία των Φορέων.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην παρ. 15, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας επένδυσαν ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν εμπειρία. Πιθανή απόλυσή τους και αντικατάσταση από υπαλλήλους από μετάταξη στο τέλος του 2015 θα τινάξει το σύστημα Π.Π. στον αέρα. Επιπλέον, η πρόβλεψη υποδοχής υπαλλήλων από μετάταξη συνοδεύεται από την απόφαση να πληρώνονται από τους ίδιους τους ΦΔ, πράγμα εξ ορισμού παράνομο, με βάση τις αρχές διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
Η δε κωλυσιεργία στην εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 20 ενέχει τον κίνδυνο οι ΦΔΠΠ να βρεθούν από το 2014 στον “αέρα”, οδηγώντας σε νέες καθυστερήσεις και προβλήματα την υλοποίηση του έργου τους.

Επειδή η αδυναμία πληρωμής των διαφόρων αναγκών των Φ.Δ. έχει ως άμεσα αποτελέσματα:
- την αδυναμία υλοποίησης της επόπτευσης – φύλαξης εν μέσω αντιπυρικής περιόδου
- τη δημιουργία προστίμων λόγω καθυστέρησης των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να πληρωθούν από τους Φ.Δ. Επιπλέον, η δημιουργία προστίμων προς ΔΟΥ και ΙΚΑ έχει ως αποτέλεσμα, οι Φ.Δ. να μην μπορούν να πάρουν ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων του προγράμματος.
- οι ανάδοχοι έργων, μελετών υπηρεσιών και προμηθειών απειλούν τους Φ.Δ. με δικαστικές προσφυγές για τη μη καταβολή των οφειλομένων τους.
- οι εργαζόμενοι να παραμένουν απλήρωτοι για τρεις και πλέον μήνες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρό πλέον βιοποριστικό πρόβλημα.

Επειδή η καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση ολόκληρου του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων που υλοποιούν οι Φορείς Διαχείρισης είναι η 31-12-2013, άρα οι όποιες καθυστερήσεις στις προεγκρίσεις από την ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ και τον αρμόδιο Γ.Γ. θέτουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση του έργου.
Επειδή οι οργανικές θέσεις της (παρ. 15) θα πρέπει να καλυφθούν κατά προτεραιότητα από το υφιστάμενο προσωπικό, ώστε αφενός η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια να μην χαθεί και αφετέρου να αποτελέσει την εγγύηση για την ομαλή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και κατά την νέα χρηματοδοτική περίοδο (2014-2020).
Επειδή η χορήγηση παράτασης του μεταβατικού διαστήματος (παρ. 20) είναι η μόνη λογική εξέλιξη, ώστε οι ΦΔΠΠ να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις δράσεις τους, αλλά και να μπορέσουν να προγραμματίσουν και την πιθανή μετάβασή τους στη νέα χρηματοδοτική περίοδο (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020).
Επειδή οι Φορείς Διαχείρισης, παρά τα πενιχρά τους μέσα και τις τρομερές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από την υποχρηματοδότηση και την αδιαφορία, είναι το τελευταίο ανάχωμα προστασίας των ανεκτίμητης αξίας Προστατευομένων Περιοχών.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Θα διαταχθεί η άμεση άρση της παύσης πληρωμών τουλάχιστον για τις τρέχουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ, καθώς και η, κατά το δυνατόν συντομότερη, ολοκλήρωση της διαδικασίας των ελέγχων που υλοποιούνται;
2. Ποια μέτρα θα ληφθούν για την άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου και υπογραφής και ευρύτερα τον εξορθολογισμό των προεγκρίσεων των τευχών διαγωνισμών και των συμβάσεων, τόσο από την ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ όσο και από τον Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ; Αντίστοιχα, θα ληφθεί μέριμνα για την άμεση υπογραφή όσων τευχών προκηρύξεων και συμβάσεων εκκρεμούν για μήνες;
3. Θα τροποποιήσουν (α) την παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013, ώστε οι οργανικές θέσεις να καλύπτονται από το υφιστάμενο προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης που απασχολείται ήδη σε αντίστοιχα πόστα, (β) την παρ. 20 του ίδιου άρθρου, ώστε το μεταβατικό διάστημα εφαρμογής των διατάξεών του να οριστεί έως την λήξη του ΕΣΠΑ στις 31-12-2015, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η υλοποίηση του προγράμματος (ΕΠΠΕΡΑΑ) που υλοποιούν οι Φορείς Διαχείρισης;
4. Θα εξαιρεθούν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπου τους ενέταξε η ΕΛΣΤΑΤ, μη γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους;

Τεράστιες καθυστερήσεις στις πληρωμές του προγράμματος εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας και στους βιοκαλλιεργητές

ΕΡΩΤΗΣΗ  Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το πρόγραμμα εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας αποτέλεσε δράση του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, στο πλαίσιο των  Κοινοτικών Κανονισμών 1698/2005 και 1974/2006. Το πρόγραμμα αποτέλεσε γεωπεριβαλλοντικό μέτρο, κύριοι σκοποί του οποίου ήταν «η μείωση της βοσκοφόρτωσης των επιβαρημένων βοσκοτόπων και η ορθολογική διαχείρισή τους, η βελτίωση της φυτοκάλυψης των βοσκοτόπων, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των βοσκοτόπων, η προστασία των βοσκοτόπων από τη διάβρωση και η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος».

Πρακτικά, οι κτηνοτρόφοι δεσμεύονταν να αυξήσουν τις εκτάσεις βόσκησής που χρησιμοποιούν και να διατηρήσουν την ίδια στιγμή σταθερό το ζωικό τους κεφάλαιο για πέντε χρόνια. Η αύξηση των εκτάσεων βόσκησης υλοποιήθηκε μέσω της ενοικίασης τους από τις κατά τόπους κοινότητες για πέντε χρόνια και μέσω της δήλωσης των εκτάσεων αυτών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Στο σημείο αυτό προέκυψαν σημαντικά γραφειοκρατικά προβλήματα, διότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν δημιουργήσει τις δομές για την ενεργοποίηση του προγράμματος, καθώς δεν υπήρχε καταγεγραμμένη βάση των κατάλληλων βοσκοτόπων, ενώ κατά την καταγραφή των βοσκοτόπων στο ΟΣΔΕ προέκυψαν διάφορες τοπογραφικές αποκλίσεις. Η διαδικασία ψηφιοποίησης των βοσκοτόπων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2009, στην μέση του προγράμματος, αποδείχτηκε ιδιαίτερα αργή για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα εξαιτίας του ότι πολλές εκτάσεις δεν είχαν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Την κατάσταση επιδείνωσαν επίσης, μεταξύ άλλων, και τα προβλήματα που προέκυψαν με τα ποιμνιοστάσια χωρίς άδεια λειτουργίας, όπως και η καθυστέρηση των διασταυρωτικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις δηλώσεις των κτηνοτρόφων.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν ότι από το 2009 πάγωσαν οι πληρωμές σε πάρα πολλούς κτηνοτρόφους, χωρίς δική τους υπαιτιότητα,  καθώς το πρόγραμμα προέβλεπε την διακοπή της χρηματοδότησης σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τις προδιαγραφές του.

Ακριβώς τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και παραγωγοί βιολογικών γεωργικών προϊόντων. Υπάρχουν βιοκαλλιεργητές που δεν έχουν πληρωθεί τις επιδοτήσεις που δικαιούνται από το 2009, εξαιτίας ατελειών και προβλημάτων που παρουσίασε το ΟΣΔΕ, μετά την ψηφιοποίηση του 2009. Μάταια οι βιοκαλλιεργητές περιμένουν την εξατομίκευση του 2010 και τους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθούν.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ έθεσαν τα θέματα αυτά στο υπουργείο σας, με την ερώτηση 6199/23-01-2013. Στην απάντησή σας (με αρ. πρωτ. 605/15-02-2013) αναφέρετε : «όσον αφορά στις πληρωμές δικαιούχων παραγωγών για τα έτη 2009-2010, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2013, μετά την απορρόφηση των διοικητικών πράξεων των παραγωγών και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των επικαιροποιημένων διασταυρωτικών ελέγχων».

Επειδή η κτηνοτροφία είναι σημαντικός τομέας της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας μας και πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο.

Επειδή είναι απαράδεκτο οι κτηνοτρόφοι της χώρας να αναμένουν επί χρόνια τις πληρωμές τους από ένα κοινοτικό πρόγραμμα, το οποίο δεν εφαρμόστηκε σωστά από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες.

Επειδή η ένταξη στο πρόγραμμα επέφερε σημαντικά έξοδα στους κτηνοτρόφους, τα οποία θα ζημιώσουν τους ίδιους.

Επειδή για τις τεράστιες αυτές καθυστερήσεις δεν ευθύνονται οι κτηνοτρόφοι και οι βιοκαλλιεργητές

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Με ποιους τρόπους θα επιλυθούν άμεσα όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, ώστε όχι μόνο να δικαιούνται αλλά και να πληρώνονται έγκαιρα οι κτηνοτρόφοι;
Σε σχέση με τους βιοκαλλιεργητές, έχει γίνει η εξατομίκευση του 2010; Έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Αν όχι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν και πότε θα πληρωθούν οι καλλιεργητές;

Παραχώρηση της έκδοσης ΚΥΑ για παροχές μητρότητας
Ερώτηση προς Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Σύμφωνα με τον νόμο 4097/2012, Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας- Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 235, προβλέπεται, στο άρθρο 6, επίδομα μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες. Σκοπός του επιδόματος αυτού είναι να επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή του επαγγέλματος, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων. Επιπλέον στο άρθρο αυτό η παράγραφος 2 αναφέρει: Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται ο φορέας, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 1.
Σε μια περίοδο, κατά την οποία η καταστροφική μνημονιακή πολιτική πλήττει, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα τους/τις αυτοαπασχολούμενους/ες, είναι αναμενόμενο να συνεκτιμάται στον οικογενειακό προγραμματισμό και να επηρεάζει ευνοϊκά την απόφαση απόκτησης ενός παιδιού το δεδομένο μιας τέτοιας οικονομικής παροχής κοινωνικού χαρακτήρα. Η τόσο μεγάλη καθυστέρηση εφαρμογής ψηφισμένου νόμου εντείνει το οικονομικό αδιέξοδο όσων συνυπολόγισαν την παροχή αυτή στη λήψη των αποφάσεων τους.

Επειδή, η χώρα μας δεσμεύεται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/41/ΕΕ, αλλά και την εφαρμογή τηςτης.

Επειδή, ο ν. 4097/2012 έχει δημοσιευτεί από τον Δεκέμβριο του 2012 και παρά τη ρητή δέσμευση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ν. Παναγιωτόπουλου κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής στις 21/11/2012 για τήρηση της εξάμηνης προθεσμίας και τη συνεχή έκκληση της αντιπολίτευσης για επίσπευση, (βλ. Πρακτικά Βουλής, ΙΕ’ Περίοδος, Σύνοδος Α’, Συνεδρίαση ΟΣΤ’, 21/11/2012) ακόμα δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ που θα εφαρμόσει το άρθρο 6 του νόμου για τις παροχές μητρότητας.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

1. Ποιοι είναι οι λόγοι για την καθυστέρηση έκδοσης της εν λόγω ΚΥΑ και μάλιστα κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος;

2. Πότε σκοπεύουν να εκδώσουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του νόμου 4097/2012, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος;

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ LIVE ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΑΦΙΣΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΟΥΣ BLACK HEART PROCCESSION , τους ELEPHANT και τους διοργανωτές.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top