Συνεδρίασε εν όψει των Ευρωεκλογών και των Αυτοδιοικητικών εκλογών της επόμενης εβδομάδας η διακομματική επιτροπή των υποψηφίων συνδυασμών για τον καθορισμό δημοτικών χώρων  που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο. Η συνεδρίαση έγινε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων Ανδρέα Λώλου.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε ο καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή του καθώς και άλλων λεπτομερειών, σύμφωνα με το  πρακτικό της διακομματικής επιτροπής ως εξής:

- Την μη ανάρτηση αεροπανό ή πανό  ή άλλων αντικειμένων, πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους παρά μόνο μπροστά από τα εκλογικά κέντρα.

- Την μη χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού από πλαστική ύλη ,καθώς χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων, όπως και σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001.

- Οι Δημοτικές και Περιφερειακές παρατάξεις δεν θα χρησιμοποιήσουν τα πλαίσια του Δήμου  και θα χρησιμοποιηθούν από τα κόμματα για Ευρωεκλογές. Τα πλαίσια θα χρησιμοποιηθούν κατά τις επαναληπτικές εκλογές από τους συνδυασμούς που θα λάβουν μέρος σ’ αυτές.

- Δεν θα τοποθετηθούν πανό και αεροπανό σε διάφορα σημεία της πόλης παρά μόνο αεροπανό μπροστά από το εκλογικό κέντρο κάθε υποψηφίου

- Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός  σταντ  με εκλογικό υλικό μπροστά από το εκλογικό κέντρο κάθε υποψηφίου

- Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός  και μόνο σταντ με τραπεζάκι και ομπρέλα σε πεζοδρομημένο τμήμα της πόλης  χωρίς παρακώληση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων

- Την διάθεση χώρου σε κάθε συνδυασμό για την ομιλία μετά από σχετική αίτηση στο Δήμο και γνωστοποίηση του χώρου. Τα κόμματα και οι συνδυασμοί των υποψηφίων, να γνωστοποιούν εγκαίρως στο Δήμο και στην Αστυνομία την ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης των κεντρικών τους εκδηλώσεων.

- Τα  σταντ οι αφίσες  κ.λ.π. θα πρέπει να αποσυρθούν με  ευθύνη των πολιτικών κομμάτων ή των συνδυασμών των υποψηφίων μέσα σε (5) ημέρες από την διεξαγωγή των εκλογών και το δεκτικό ανακύκλωσης υλικό να διατεθεί για το σκοπό αυτό.

- Κατά τα λοιπά ισχύει η νομοθεσία για τις εκλογές. 

Ο τρόπος ψηφοφορίας για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Αρταίων, για την εκλογή των τοπικών και δημοτικών συμβούλων

Με αφορμή τις Αυτοδιοικητικές εκλογές στις 26 Μαΐου και για την καλύτερη ενημέρωση των ψηφοφόρων για τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αρταίων γίνονται γνωστά τα εξής: 

- Οι ψηφοφόροι στις εκλογικές περιφέρειες Αρταίων και Φιλοθέης μπορούν να βάλουν έως 3 σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους της οικείας εκλογικής περιφέρειας και έως 1 σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο από άλλη εκλογική περιφέρεια.

- Στις εκλογικές περιφέρειες Αμβρακικού, Βλαχερνών και  Ξηροβουνίου οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως 1 σταυρό προτίμησης στους υποψηφίους της οικείας εκλογικής περιφέρειας και έως 1 σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο από άλλη εκλογική περιφέρεια.

- Στις τοπικές κοινότητες έως 300 κατοίκους (δηλαδή σε Δαφνωτή, Κορωνησία, Πιστιανά, Σκούπα, Στρογγυλή, Φανερωμένη και Ψαθοτόπι) οι ψηφοφόροι βάζουν έως 1 σταυρό και στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες έως 2 σταυρούς προτίμησης.

Go to top