Σχετικά με την  διαφοροποίηση στην καταβολή αποζημίωσης λόγω ζημίας από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή Δ.Ε Κωστακιών Δήμου Αρταίων τον περασμένο Ιανουάριο έτους 2019 συγκριτικά με τις αποζημιώσεις για την ίδια αιτία στις όμορες περιοχές , ο Βουλευτής Άρτας του Κινήματος Αλλαγής Χρήστος Γκόκας κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Ειδικότερα, στην ερώτησή του αναφέρει ότι  σύμφωνα με το υπ’ αριθμ πρωτ. 1322/6-6-2019 έγγραφο του Υποκ/ματος ΕΛΓΑ Ιωαννίνων κρίθηκε ότι πέραν της βασικής ζημιογόνου αιτίας που αποτελέσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες του Ιανουαρίου έτους 2019 ,υπήρξαν και άλλες πολυπαραγοντικές αιτίες, γεγονός που κατά την Υπηρεσία οδήγησε στην διαφοροποίηση του προσδιορισμού του ποσοστού της ζημίας, για τους αγρότες και καλλιεργητές της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε Κωστακιών σε σχέση με άλλες όμορες περιοχές.
Σημειώνει συγκεκριμένα πως την 25-7-2019 συντάχθηκε αίτηση –διαμαρτυρία των αγροτών και λοιπών καλλιεργητών της ευρύτερης περιοχής Κωστακιών Δήμου Αρταίων, στην οποία διαμαρτύρονται έντονα για τις συνθήκες κατά τις οποίες διενεργήθηκε η πρώτη αυτοψία στα αγροκτήματά τους και για σχετικό πόρισμα που οδήγησε στην κρίση για ελλιπή αποζημίωση για την καταστροφή που υπέστησαν.
Ο  κ Γκόκας στην ερώτησή του τονίζει πως η κρίση αυτή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υποκ/ματος ΕΛΓΑ Ιωαννίνων, σε καμία περίπτωση δεν αντιτίθεται με την παραδοχή ότι η ζημία αυτή των αγροτών και παραγωγών προκλήθηκε εξαιτίας του βασικού ζημιογόνου γεγονότος, δηλαδή των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή της παραγωγής των πολιτών αυτών. Ωστόσο σημειώνει πως , η κρίση περί πολυπαραγοντικών αιτιών αδικεί τους αγρότες και τους καλλιεργητές, αφού γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι εάν δεν υπήρχαν οι δεδομένες κλιματικές συνθήκες δεν θα υπήρχε καταστροφή της παραγωγής και ανάγκη αποκατάστασης της ζημίας αυτών.
Τέλος,τονίζει πως παρόλο που αποφασίσθηκε η διενέργεια δεύτερης αυτοψίας από γεωπόνους, στα πληγέντα αγροκτήματα της περιοχής Κωστακιών αυτή διενεργήθηκε κατά τους θερινούς μήνες γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη τόσο τη διαπίστωση της πραγματικής έκτασης της ζημίας όσο και την εξεύρεση των λόγων πρόκλησης αυτής, αφού διενεργήθηκε σε διάστημα με μεγάλη χρονική απόκλιση από το ζημιογόνο συμβάν.
Για τους παραπάνω λόγους ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εξετάσει τους λόγους πρόκλησης διαφοροποίησης στην καταβολή αποζημίωσης στην ευρύτερη περιοχή  Δ.Ε Κωστακιών Δήμου Αρταίων, τους λόγους που η δεύτερη διενεργηθείσα αυτοψία συνέβη κατά τους θερινούς μήνες, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται ασφαλιστικά οι καλλιέργειες και από κινδύνους που μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο και τέλος σε ποιες ενέργειες προτίθεται ο Υπουργός να προχωρήσει για την άμεση ικανοποίηση του  εύλογου –με βάση τα στοιχεία- αιτήματος των αγροτών και καλλιεργητών της ευρύτερης περιοχής ΔΕ Κωστακιών Δήμου Αρταίων για την έμπρακτη και  ισότιμη στήριξη του εισοδήματος τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του βουλευτή προς τον αρμόδιο Υπουργό:     

«Κύριε Υπουργέ,
Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση κατά την αρμόδια Υπηρεσία ΕΛΓΑ Ιωαννίνων, στο ποσοστό της κρίσης για αποζημίωση, της προκληθείσας ζημίας στους αγρότες και καλλιεργητές της ευρύτερης περιοχής ΔΕ Κωστακιών, Δήμου Αρταίων, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών του περασμένου Ιανουαρίου έτους 2019.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1322/6-6-2019 έγγραφο του Υποκ/ματος ΕΛΓΑ Ιωαννίνων κρίθηκε ότι πέραν της βασικής ζημιογόνου αιτίας που αποτελέσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες του Ιανουαρίου έτους 2019 ,υπήρξαν και άλλες πολυπαραγοντικές αιτίες, γεγονός που κατά την Υπηρεσία οδήγησε στην διαφοροποίηση του προσδιορισμού του ποσοστού της ζημίας, για τους αγρότες και καλλιεργητές της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε Κωστακιών σε σχέση με άλλες όμορες περιοχές.
Την 25-7-2019 συντάχθηκε αίτηση –διαμαρτυρία των αγροτών και λοιπών καλλιεργητών της ευρύτερης περιοχής Κωστακιών Δήμου Αρταίων, την οποία και επισυνάπτω στην παρούσα, στην οποία διαμαρτύρονται έντονα για τις συνθήκες κατά τις οποίες διενεργήθηκε η πρώτη αυτοψία στα αγροκτήματά τους και για σχετικό πόρισμα που οδήγησε στην κρίση για ελλιπή αποζημίωση για την καταστροφή που υπέστησαν. Πράγματι, η κρίση αυτή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υποκ/ματος ΕΛΓΑ Ιωαννίνων, σε καμία περίπτωση δεν αντιτίθεται με την παραδοχή ότι η ζημία αυτή των αγροτών και παραγωγών προκλήθηκε εξαιτίας του βασικού ζημιογόνου γεγονότος, δηλαδή των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή της παραγωγής των πολιτών αυτών. Ωστόσο, η κρίση περί πολυπαραγοντικών αιτιών αδικεί τους αγρότες και τους καλλιεργητές, αφού γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι εάν δεν υπήρχαν οι δεδομένες κλιματικές συνθήκες δεν θα υπήρχε καταστροφή της παραγωγής και ανάγκη αποκατάστασης της ζημίας αυτών.
Επιπλέον κατόπιν διαμαρτυρίας των πολιτών της ανωτέρω αναφερομένης περιοχής, αποφασίσθηκε η διενέργεια δεύτερης αυτοψίας από γεωπόνους, στα πληγέντα αγροκτήματα της περιοχής Κωστακιών, η οποία διενεργήθηκε κατά τους θερινούς μήνες γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη τόσο τη διαπίστωση της πραγματικής έκτασης της ζημίας όσο και την εξεύρεση των λόγων πρόκλησης αυτής, αφού διενεργήθηκε σε διάστημα με μεγάλη χρονική απόκλιση από το ζημιογόνο συμβάν.

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΩΤΑΣΘΕ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ:
1.    Για ποιο λόγο(ους)  προκλήθηκε  διαφοροποίηση στην καταβολή αποζημίωσης λόγω ζημίας από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή Δ.Ε Κωστακιών Δήμου Αρταίων?
2.    Γιατί  η δεύτερη διενεργηθείσα αυτοψία συνέβη κατά τους θερινούς μήνες γεγονός που  δυσχεραίνει –αν δεν καθιστά αδύνατη- τη διαπίστωση της πραγματικής έκτασης της ζημίας όσο και την εξεύρεση των λόγων πρόκλησης αυτής, αφού διενεργήθηκε σε διάστημα με μεγάλη χρονική απόκλιση από το ζημιογόνο συμβάν;
3.    Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται ασφαλιστικά οι καλλιέργειες και από κινδύνους που μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο;
4.    Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε για την άμεση ικανοποίηση του  εύλογου –με βάση τα στοιχεία- αιτήματος των αγροτών και καλλιεργητών της ευρύτερης περιοχής ΔΕ Κωστακιών Δήμου Αρταίων για την έμπρακτη και  ισότιμη στήριξη του εισοδήματος τους;».
              
     
Login

Go to top