Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα στη διαδικασία συγκομιδής, εμπορίας και εξαγωγής των ακτινιδίων που δημιουργεί η Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 9475/136897/10-10-2018 κατέθεσε ο Βουλευτής Χρήστος Γκόκας ζητώντας ταυτόχρονα και την κατάργησή της.

Στην Ερώτηση αναφέρει τα οξύτατα προβλήματα που θα δημιουργήσει η τυχόν εφαρμογή της απόφασης η οποία υπεγράφη πέρυσι επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Αναφέρει ότι οι παραγωγοί ακτινιδίων της Άρτας αλλά και όλης της χώρας βρίσκονται  σε εξαιρετικά δύσκολη θέση αναμένοντας την απόσυρσή της απόφασης, ήδη από την περίοδο του 2018.
Ο κ. Γκόκας σημειώνει ότι με την ακατανόητη αυτή απόφαση δημιουργούνται πολλές δυσκολίες στη συγκομιδή και την αξιοποίηση του προϊόντος και τελικά στο εισόδημα των παραγωγών, γεγονός που προβληματίζει για τη σκοπιμότητά της .
 Πιο συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση,  δημιουργεί περιορισμούς για τα ακτινίδια ποικιλίας HAYWARD ως προς την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής τους (15 Οκτωβρίου), και ιδιαίτερα για την παραγωγή της Άρτας λόγω της πρωιμότητας που οφείλεται στις συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες της πεδιάδας της Άρτας, δημιουργεί κίνδυνο απώλειας  παραγωγής. Αυτό, σε συνδυασμό και με τον τρόπο ελέγχου των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών δημιουργεί επιπρόσθετα προϋποθέσεις δυσφήμισης του προϊόντος μας.
Όπως ιδιαίτερα τονίζει ο κ. Γκόκας, πολύ σοβαρό  πρόβλημα όμως δημιουργεί η υποχρέωση σε συσκευασία εξαγωγής μικρότερη των είκοσι (20) κιλών, και με επιπλέον δεδομένο τις περιορισμένες εγκαταστάσεις διατήρησης (ψυκτικοί θάλαμοι), αλλά και τις υπάρχουσες δυνατότητες συσκευασίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η εφαρμογή αυτής της Απόφασης θα έχει ως συνέπεια για τους παραγωγούς ακτινιδίων της Άρτας και όχι μόνο, να μείνουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητές  και να πουλήσουν σε χαμηλές τιμές, με τεράστιο κόστος για τους ίδιους, την τοπική οικονομία και την κοινωνία.
    Διερωτάται για τους λόγους που οδήγησαν στις συγκεκριμένες διατάξεις, και ερωτά  τον κ. Υπουργό, αν οι προκάτοχοί του της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υπέκυψαν σε πιέσεις ώστε ο προκάτοχός του Υπουργός να καθορίσει συμπληρωματικά μέτρα εμπορίας, μόνο για τα ακτινίδια που εξάγονται από τη χώρα μας, καθιστώντας την ίδια στιγμή σαφές ότι οι όποιες ευθύνες των προκατόχων του σημερινού Υπουργού, δεν απαλλάσουν από τις συνέπειες της μέχρι τώρα αδράνειάς της,  τη σημερινή Κυβέρνηση.
    Απευθυνόμενος προς τον κ. Υπουργό, ερωτά για τις προθέσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, με την κατάργηση των περιορισμών στη συσκευασία των 20 κιλών και στην έναρξη συγκομιδής των ακτινιδίων.
    Επίσης, θέτει ξεκάθαρα την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το συγκεκριμένο κλάδο, παροχής τεχνογνωσίας και μέτρων στήριξης για συγκρότηση ομάδων παραγωγών μαζί με κίνητρα για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη συντήρηση και τη συσκευασία των ακτινιδίων,( αλλά και άλλων αγροτικών προϊόντων), ώστε να παράγουμε  ακτινίδια πιστοποιημένα με προστιθέμενη αξία και θετικές επιπτώσεις τόσο στον καταναλωτή όσο και στο εισόδημα του παραγωγού.

Go to top