Εντός του μήνα ή το αργότερο στις αρχές του επόμενου αναμένεται να αρχίσει η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2015 τα οποία θα φορολογηθούν με τα ισχύοντα στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις που δέχθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι στα πλαίσια των ρυθμίσεων για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη της συμφωνίας με τους δανειστές.

Στα φυσικά πρόσωπα δεν έγινε καμία αλλαγή στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, συνεπώς δεν αναμένονται διαφορές στις φορολογικές επιβαρύνσεις με εξαίρεση όσους δηλώσουν εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ όπου θα δουν αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης λόγω της νέας κλίμακας υπολογισμού αυτής για τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά και όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που θα δουν την προκαταβολή φόρου εισοδήματος να αυξάνεται από το 55% στο 75% για τα εισοδήματα του 2015 και στο 100% για τα εισοδήματα του 2016 και επομένων ετών.

Στα νομικά πρόσωπα έχουμε ουσιαστικές μεταβολές στους συντελεστές φόρου εισοδήματος αλλά και τους συντελεστές προκαταβολής. Ειδικότερα αυξήθηκε από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), οι κοινωνίες, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Για τις προσωπικές εταιρίες, τις κοινωνίες, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες με απλογραφικά βιβλία παραμένει η κλίμακα φορολογίας με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος και 33% για το υπερβάλλον ποσό. Επίσης αμετάβλητος στο 13% παρέμεινε ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των αγροτικών συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών.

Επισημαίνεται ότι πέραν του φόρου εισοδήματος έχουμε και την επιβολή τέλους επιτηδεύματος το οποίο ουσιαστικά είναι επιπλέον φόρος εισοδήματος όπως σαφώς προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 η οποία αναφέρει «προτείνεται η θέσπιση ελάχιστου φόρου εισοδήματος από τη δραστηριότητα των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών ούτως ώστε να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα». 

Πέραν των ανωτέρω έχουμε και αύξηση των συντελεστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις συνεταιρισμών, στις κοινοπραξίες στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες και τις λοιπές νομικές οντότητες ο συντελεστής προκαταβολής αυξήθηκε από 80% στο 100% αναδρομικά και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014, ενώ για τις προσωπικές εταιρείες, τις κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών, τις κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λπ. ο συντελεστής προκαταβολής αυξάνεται από το 55% στο 75% για τα εισοδήματα του 2015 και στο 100% για τα εισοδήματα του 2016 και επομένων ετών.

Οι φορολογούμενοι θα δουν και φέτος στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που αφορούν τις αποδοχές τους, τους φόρους που παρακρατήθηκαν και αναλογούν, τους τόκους καταθέσεων, τις δόσεις των δανείων που κατέβαλαν το 2015 καθώς και τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα και τις κατοικίες τους.

 

Στο νέο  έντυπο Ε1

 • Δεν θα υπάρχει ο κωδικός 049 στον οποίο μέχρι πέρυσι δηλώνονταν οι δαπάνες αγορών και παροχής υπηρεσιών με αποδείξεις που εξασφάλιζαν για τους μισθωτούς και συνταξιούχους την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ. Ο κωδικός αυτός μπορεί μεν να καταργείται αλλά οι φορολογούμενοι θα δικαιούνται το αφορολόγητο των 9.550 ευρώ αλλά χωρίς αποδείξεις. Το θέμα με τις αποδείξεις του 2015 θα ξεκαθαρίσει άμεσα το υπουργείο Οικονομικών. Πάντως όπως δήλωσε  ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κρατούν τις παλαιές αποδείξεις για πέντε χρόνια για τυχόν έλεγχο από την εφορία.

 • Θα υπάρχει ειδικός κωδικός στον οποίο θα συμπληρωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια καθώς η δυνατότητα που είχαν οι φορολογούμενοι να εκχωρούν στο Δημόσιο τα ανείσπρακτα ενοίκια καταργήθηκε. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να απαλλαγούν από την πληρωμή φόρου εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2015 θα πρέπει να ασκήσουν αγωγή κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια. 

Υπόχρεοι στη υποβολή Φορολογικής Δήλωσης είναι όλοι όσοι έχουν κλείσει τα 18 έτη ηλικίας μέχρι και τις 31-12-2015, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. 

Αυτό σημαίνει, ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα (π.χ. από τόκους καταθέσεων).

Μόνο όσοι ενήλικες φορολογούμενοι δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2015 δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση.

Δηλαδή όσοι το 2015 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), ούτε διέμειναν σε ενοικιαζόμενες από τους ίδιους κατοικίες ούτε σε δωρεάν παραχωρηθείσες σ' αυτούς κατοικίες αλλά φιλοξενήθηκαν σε σπίτια συγγενών ή φίλων απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση.

Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά, μέσω διαδικτύου, έως τις 30-4-2015 ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις.

Ότι αναφέρουμε ισχύουν ως την ημέρα που γράφτηκε το συγκεκριμένο άρθρο  και κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις  για πιθανόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν ως τη τελική  υποβολή των φορολογικών δηλώσεων  μια τακτική συνηθισμένη και “ αγαπημένη ” για το Υπουργείο που εφαρμόζει κάθε χρόνο.

 

Γιώργος Θεοδόσης 

Φοροτεχνικός –Λογιστής 

Πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Άρτας-Φιλιππιάδας 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top