Δημοσιεύματα που αναπαράχθηκαν τις τελευταίες ημέρες και που κάνανε λόγο για μετατροπή του ΚΕΝ Άρτας, σε HOTSPOT, προκάλεσαν αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και τους τοπικούς παράγοντες, μέχρι να δοθούν εξηγήσεις.

Ενδεχομένως κάποια κινητικότητα του ΚΕΝ (μεταφορά υλικών, προσωπικού κ.α.) να ερμηνεύτηκαν σαν μετατροπή του, σε HOTSPOT, ενώ συμβαίνει το αντίθετο. Από Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων αναβαθμίζεται σε 584 Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού, μια μετεξέλιξη που θα ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2020.
Ήδη μεταφέρεται υλικό από το Μεσολόγγι και στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται η πρώτη «φουρνιά» 105 νέων οπλιτών.
Τέλος και μετά την ανακοίνωση για ανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Δήμαρχος Αρταίν προχωρεί σε νέες κινήσεις, που στοχεύουν στη φιλοξενία μικρότερου αριθμού προσφύγων, από τους 1500 που προγραμματίζονται και με βάση του 1% του πληθυσμού της περιοχής μας.

Go to top