Σε γενναίες μειώσεις των ανταποδοτικών τελών, όλων των κατηγοριών, προχωρά η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος Ιωαννιτών αναγνωρίζοντας τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του συνόλου των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και εν μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει και τον ίδιο, παίρνει μία σημαντική απόφαση, η οποία είναι αποτέλεσμα μελέτης και ανάλυσης όλων των οικονομικών στοιχείων και μεγεθών.

Έτσι για το 2014 και μετά από αρκετά χρόνια όλοι οι δημότες θα δουν μειωμένα τα ανταποδοτικά τέλη χωρίς να υπάρξει καμία έκπτωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η εισήγηση για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών του 2014 έγινε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Θανάση Μανταλόβα και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Σύμφωνα με αυτή και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, υφίσταται μια σημαντική διαφοροποίηση στον υπολογισμό των τελών, καθώς  για τον υπολογισμό τους  λαμβάνονται  υπόψη τα πραγματοποιηθέντα   έσοδα, αλλά και έξοδα  κατά τα έτη 2012 και 2013.

Η μείωση των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών προσδιορίστηκε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, όπως τα ανέλυσε ο αντιδήμαρχος Θανάσης Μανταλόβας:
I.    τα οικονομικά δεδομένα των προηγούμενων ετών
II.    τη διαφοροποίηση των συντελεστών επιβολής ανταποδοτικών τελών μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων,
III.    το ύψος αυτών και την ανάγκη σταδιακής σύγκλισης για δημοτικές και τοπικές κοινότητες με παρεμφερή πληθυσμιακά, χωροταξικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά,
IV.    το ποσοστό συμμετοχής και συνεισφοράς των Δημοτικών διαμερισμάτων στο σύνολο των εισπραχθέντων ανταποδοτικών εσόδων
V.    το βαθμό κάλυψης των δαπανών ηλεκτροφωτισμού, όπως προκύπτουν από τα σχετικά στοιχεία  της ΔΕΗ

Οι μειώσεις που προτάθηκαν έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    Τιμή ανά τ.μ. (2013)        Τιμή ανά τ.μ. (2014)        % Μεταβολή

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (οικίες)                                       1,95                                   1,85                           - 5,13
ΜΑΡΜΑΡΑ (οικίες)                                       1,95                                   1,75                          - 10,26
ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ(οικίες)                              1,95                                   1,75                          - 10,26
ΣΤΑΥΡΑΚΙ (οικίες)                                       1,95                                   1,75                          - 10,26
ΚΑΤΣΙΚΑ - ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ (οικίες)                      1,07                                       1                            - 6,54
ΠΕΡΑΜΑ (καταστήματα)                               1,70                                   1,50                          - 11,76

Σε πτηνοτροφεία, ποιμνιοστάσια και λοιπές γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις η χρεωστέα επιφάνεια θα υπολογίζεται μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος και πιο συγκεκριμένα:
•    Στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου υπολογίζονταν στο 25% για κάθε στεγασμένο φωτιζόμενο ακίνητο και για to έτος 2014 θα υπολογίζεται στο 15%.
•    Στη Δημοτική Ενότητα Ανατολής υπολογίζονταν στο 20% για κάθε στεγασμένο φωτιζόμενο ακίνητο και για έτος 2014 θα υπολογίζεται στο 15%.
•    Στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας, Περάματος υπολογίζονταν στο 10% για κάθε στεγασμένο φωτιζόμενο ακίνητο και θα παραμείνει ως έχει.

ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  TΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ  Η΄ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

•    ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Α-ΖΩΝΗ
Ο συντελεστής της ζώνης αυτής μειώνεται και από 56,00€/τ.μ. προσδιορίζεται σε 50,00€/τ.μ. ετησίως. Ποσοστό μείωσης 10%.

•    ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ B-ΖΩΝΗ
Ο συντελεστής της ζώνης αυτής μειώνεται και από 46,00€/τ.μ. προσδιορίζεται σε 40,00€/τ.μ. ετησίως. Ποσοστό μείωσης 13%.
Όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής θα γίνεται σε δύο (2) τριμηνιαίες δόσεις και συγκεκριμένα η
Α΄ δόση με την  παραλαβή της άδειας και το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου,
Β΄ δόση μέχρι 30 Ιουνίου.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, θα υπάρχει πρόσθετη μείωση 20% σε ποσά άνω των 500€ διαμορφώνοντας τα τέλη ως εξής :

•     ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Α-ΖΩΝΗ – ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Σε 40,00€/τ.μ.

•    ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Β-ΖΩΝΗ – ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
   Σε 32,00€/τ.μ.

Επισημαίνεται πως η μείωση των ανταποδοτικών τελών αφορά δημοτικά διαμερίσματα και πολίτες που συνεισφέρουν μέσω του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,  περισσότερο από  90% στο σύνολο των ανταποδοτικών εσόδων.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος σε δήλωσή του σημείωσε πως η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει στην πράξη ότι η πολιτική της είναι ανθρωποκεντρική. Τις δύο προηγούμενες χρονιές είχαν γίνει στοχευμένες μειώσεις ανταποδοτικών τελών, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Για το 2014 οι μειώσεις διευρύνονται και καλύπτουν πλέον το σύνολο του πληθυσμού, το οποίο θα πληρώνει λιγότερα από ότι κατέβαλλε στο Δήμο το 2010.

 «Αναγνωρίζοντας τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνδημότες μας, προσπαθούμε να τους ανακουφίσουμε στο μέγεθος που αυτό είναι εφικτό. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μία σημαντική απόφαση, που δεν περιορίζεται σε συμβολισμούς αλλά έχει πρακτικό αντίκρισμα», σημείωσε ο δήμαρχος.
Το σκεπτικό βάση του οποίου ελήφθη η απόφαση αυτή ανέλυσε με δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος οικονομικών Θανάσης Μανταλόβας. «Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας και τις επιπτώσεις της υπερφορόληγησης που βιώνουν καθημερινά πολίτες και επιχειρήσεις», υπογράμμισε ο κ. Μανταλόβας και τόνισε: «Σε μια περίοδο που περικόπτονται οι χρηματοδοτήσεις προς την αυτοδιοίκηση, χωρίς να διακυβεύουμε τη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα της υπηρεσίας καθαρισμού προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις σε πολίτες και επιχειρήσεις του Δήμου Ιωαννιτών, όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη.

Η επιλογή μας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη όχι μόνο της ευαισθησίας μας προς τους συμπολίτες μας που καθημερινά γίνονται αποδέκτες λογαριασμών για πληρωμή διαφόρων φόρων, τελών και χαρατσιών αλλά κυρίως αποτελεί απόρροια και αποτέλεσμα οργανωμένων προσπαθειών για εξορθολογισμό των προμηθειών και περιστολής των δαπανών.  Ότι κερδίζουμε σε χρήμα και δαπάνες το επιστρέφουμε στους πολίτες, μέσω της μείωσης των τελών.

Πέρα από εύκολους λαϊκισμούς, για να έχει συνέχεια η προσπάθεια μείωσης των τελών, απαιτείται αντιμετώπιση του  κεντρικού πυρήνα των δαπανών όπως το τεράστιο κόστος ηλεκτροφωτισμού, που για τα όρια του Δήμου Ιωαννιτών υπερβαίνει τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ,  με καινοτόμες δράσεις και έργα που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες ενεργειακής εξοικονόμησης. Γι αυτό εργαζόμαστε και σύντομα θα υπάρχουν και στο πεδίο αυτό σημαντικές εξελίξεις».

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
Με βάση λοιπόν την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τα τέλη διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΟΙΚΙΕΣ
Δημοτική Ενότητα                                  Τιμή ανά τ.μ.
Ιωάννινα                                                    1,85
Μάρμαρα                                                   1,75
Σταυράκι                                                   1,75
Νεοχωρόπουλο                                           1,75
Ανατολής                                                   0,75
Μπιζανίου                                                   0,54
Νήσου                                                       0,59
Παμβώτιδος (Κατσικά-Κουτσελιό)                   1,00
Παμβώτιδος (Ανατολική)                              0,68
Παμβώτιδος (Κράψη)                                   0,41
Παμβώτιδος (Λοιπές Τοπικές Κοινότητες)         0,91
Περάματος                                                  0,7

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δημοτική Ενότητα                                Τιμή ανά τ.μ.
Ιωάννινα                                                   5,1
Μάρμαρα                                                  5,1
Σταυράκι                                                   5,1
Νεοχωρόπουλο                                           5,1
Ανατολής                                                  1,4
Μπιζανίου                                                 0,95
Νήσου                                                     1,03
Παμβώτιδος (Κατσικά-Κουτσελιό)                 1,48
Παμβώτιδος (Ανατολική)                            0,68
Παμβώτιδος (Κράψη)                                 0,41
Παμβώτιδος (Λοιπές Τοπικές Κοινότητες)       1,27
Περάματος                                                1,5

Go to top