Στη συνάντηση εργασίας για το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού κ. Ευάγγελου Αποστόλου, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, συνοδευόμενος από την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ηπείρου κ. Εύη Παπανικολάου. 

Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση του εγκεκριμένου προγράμματος από την Ε.Ε., αναλύθηκαν τα μέτρα και οι δράσεις που θα διαχειριστούν οι Περιφέρειες, που συνολικά ανέρχονται στο 37% των διατιθέμενων πόρων και αντιστοιχούν σε 1,2 δισ. ευρώ.  

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο ρόλος του Υπουργείου στο τμήμα του προγράμματος που θα υλοποιηθεί από τις Περιφέρειες θα είναι επιτελικός - εποπτικός με στόχο να δημιουργηθεί ένας μόνιμος αποτελεσματικός μηχανισμός συνεργασίας. 

Επισημοποιήθηκε ότι οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν τις δράσεις που αφορούν: σχέδια βελτίωσης, νέους γεωργούς, αναδασμούς, δασική οδοποιία, συνεργασίες, πιστοποιήσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα, εκμεταλλεύσεις επιχειρήσεων εκτός αγροτικού τομέα, LEADER. Ειδικά για τα εγγειοβελτιωτικά θα προηγηθεί πρώτα αποτίμηση των έργων που έγιναν μέσω του προγράμματος "Αλεξ. Μπαλτατζής" και ακολούθως θα δοθεί έγκριση για νέα. 

Σε πρώτο στάδιο, στις Περιφέρειες θα εκχωρηθεί το 50% του προγράμματος και το υπόλοιπο 50% θα αποδεσμεύεται αναλόγως την πρόοδο που θα συντελείται. Το πρόσθετο στοιχείο, είναι ότι θα υπάρχει ευελιξία μεταφοράς των υπολοίπων χρημάτων που προκύπτουν από τις δημοπρατήσεις από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, προκειμένου να επιτυγχάνεται πιο γρήγορα ο στόχος των απορροφήσεων. 

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι με την εκχώρηση των πόρων στις Περιφέρειες, δικαιώνονται η επιμονή και οι προσπάθειές τους για αλλαγή της φιλοσοφίας του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  με στόχο να υπάρχουν στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στον αγροτικό τομέα και να μην επαναληφθούν λάθη και αδυναμίες που διαπιστώθηκαν με το πρόγραμμα "Αλ. Μπαλτατζής". 

 

Ενοποίηση υπηρεσιών

Πέραν των γενικών κατηγοριών, ο κ. Αλ. Καχριμάνης έθεσε και σειρά άλλων ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν ώστε να διευρυνθεί το πεδίο δράσης του προγράμματος που θα υλοποιήσουν οι Περιφέρειες. Παράλληλα επεσήμανε ότι για να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός και να εκλείψει η γραφειοκρατία που μπορεί να οδηγήσει σε αδράνεια και απώλεια πόρων, πρέπει οπωσδήποτε όλα τα ζητήματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη και σχετίζονται με την περιβαλλοντική - δασική νομοθεσία, να περιέλθουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα δεύτερο καίριο ζήτημα που τέθηκε, είναι η ενοποίηση υπό τη σκέπη των Περιφερειών, όλων των διάσπαρτων περιφερειακών υπηρεσιών που σχετίζονται με αγροτικά θέματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο και παράλληλα να εξευρεθεί το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση των δράσεων του νέου Προγράμματος. 

Μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, πρότεινε όπως:

- Να διευρυνθεί η επιλεξιμότητα επενδύσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας και στην ενεργειακή αυτονόμηση των αντλιοστασίων σε λειτουργούντα αρδευτικά και στραγγιστικά έργα. 

- Να διερευνηθεί η επιλεξιμότητα των εργασιών συντήρησης στα αποστραγγιστικά δίκτυα, στο πλαίσιο υλοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιοχή   

- Να δοθεί προτεραιότητα στην αλλαγή μεθόδων άρδευσης σε γεωργικές εκτάσεις των προστατευόμενων περιοχών

- Να διερευνηθεί η επιλεξιμότητα της εκπόνησης μελέτης αναδασμού και υλοποίησης των απαραίτητων έργων σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε αναγκαστικό αναδασμό και έχουν κατασκευααστεί τα αρδευτικά δίκτυα, χωρίς να έχει εκπονηθεί μελέτη αναδασμού και οι εργασίες βασικών ισοπεδώσεων, ώστε να καταστούν τα έργα λειτουργικά.

- Να διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης νέου νομικού πλαισίου και η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα δράσης για τη χρηματοδότηση της επέκτασης δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος δημοσίου συμφέροντος, για την εξυπηρέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων  

- Να εξετασθεί η διεύρυνση του ανωτάτου ορίου των επενδύσεων, που θα περιληφθούν στην εκχώρηση της διαχείρισης στις περιφερειακές υπηρεσίες, στο ποσό των 1.500.000 €

- Να εξετασθεί η επιλεξιμότητα των επενδύσεων για τη μετατροπή της λειτουργίας των ελαιουργείων από τριφασική σε διφασική και να περιληφθεί η σχετική δράση (σύνολο ή τμήμα) στις εκχωρήσεις της διαχείρισης από τις περιφερειακές υπηρεσίες

- Να εξετασθεί η επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την επεξεργασία και αξιοποίηση του παραγόμενου τυρογάλακτος στα τυροκομεία και να περιληφθεί η σχετική δράση (σύνολο ή τμήμα) στις εκχωρήσεις της διαχείρισης από τις περιφερειακές υπηρεσίες.

- Να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες απέχουν πολύ από τα σημεία ηλεκτροδότησης του δικτύου ΔΕΗ.

- Να εξετασθεί η επιλεξιμότητα των δαπανών για τη σύνταξη φακέλου για την αναγνώριση προϊόντων στα θεσμοθετημένα συστήματα ποιότητας. 

- Στη συνάντηση εργασίας παραβρέθηκαν επίσης οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χαρ. Κασίμης και Ανάπτυξης κ. Παν. Κορκολής, Περιφερειάρχες και στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών. 

 

ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ENOIKIAZETAI δυάρι στην άνω πόλη, 1ος όροφος. Τιμή 220 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη ρεύματος και νερού. Τηλ. 6939 871864

-------------------------------

Ηλεκτρικές συσκευές

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ καλές τιμές. Τηλ. 6942 460510

------------------------------

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία ή ισόγειο διαμέρισμα για συνταξιούχους, έως 250 ευρώ μίσθωμα. Τηλ΄6983 464977

........................................................................

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο

Αγροτεμάχιο 6,5 στρέμματα, στην περιοχή Αγίων Αναργύρων, πολύ κοντά στον παράδρομο της Ιονίας και 500 μέτρα από τον οικισμό των Αγ. Αναργύρων.

Τηλ. επικοινωνίας: 6906243082

-------------------------------------------------------------------------------

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ

Πωλούνται 2 ελαιώνες στο Πέτα Άρτας, συνολικά 7 στρέμματα. Με δυνατότητα αγοράς ξεχωριστά ή και οι δύο μαζί. Τιμή 1500 ευρώ (το στρέμμα).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977991526 Ηλίας

------------------------------------------------------------------------------

Γνωριμία με Κυρία

Εμφανίσιμος 52 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, ζητά γνωριμία με σοβαρή κυρία από 40 έως 55 ετών για συγκατοίκηση και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον.

Τηλ. 698 777 4972

 

Go to top