Υπεγράφη η σύμβαση εκπόνηση της μελέτης.

Ένα σύγχρονο και ασφαλές δρόμο θα έχουν οι Αρτινοί στην Περιφερειακή Οδό, αφού ο Δήμος Αρταίων χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους την μελέτη που αφορά την αποτύπωση των προβλημάτων και την ορθή αντιμετώπιση τους. Η μελέτη, ύψους 146.763,24 ευρώ και με χρόνο παράδοσης μέσα στο 2023, είναι το απαραίτητο βήμα που προηγείται όλων των εργασιών, αφού εντοπίζει τα προβληματικά σημεία και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Με αυτό το σκεπτικό και με προτεραιότητα τη συνέχιση των υποδομών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των Αρτινών, ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, προχώρησε στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο μελετητή.

Η μελέτη που περιλαμβάνει τρία διακριτά αντικείμενα - Τοπογραφική Αποτύπωση, Μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ, σύνταξη τευχών δημοπράτησης - αναμένεται να βοηθήσει καταλυτικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας στην πόλη της Άρτας και την ευρύτερη περιοχή.

 

Από εταιρία μπαταριών οχημάτων MODILE BATTERY EE που εδρεύει στην Αθήνα.

Ζητείται άτομο για εργασία στο υποκατάστημα της ΑΡΤΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΤΑΣ Τ.Κ 47100) για πλήρες ωράριο. Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα μοτοσυκλέτας & αυτοκίνητου ηλικίας, έως 40 ετών.

Επικοινωνία στα τηλ. 210-5762834-6937028489

e-mail. για βιογραφικό. info@modilebattery.gr

www.modilebattery.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top