Περιφερειακός στην πόλη και γέφυρα στις Κεραμάτες!

Ένα σημαντικό έργο πνοής και υποδομής του Δήμου Αρταίων, με το οποίο αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, περιορίζει σε μέγιστο βαθμό το χρονίζον και οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και παράλληλα επιλύει και το πρόβλημα των μετακινήσεων των τροχοφόρων, σχεδόν όλης της περιοχής, πού μέχρι σήμερα διέρχονταν υποχρεωτικά από το κέντρο της Άρτας, για να κατευθυνθούν προς τα χωριά του νομού μας και τους νομούς της περιφέρειάς μας, έχει ήδη δρομολογηθεί από το Δήμο Αρταίων και προβλέπει λειτουργία Περιφερειακού της πόλης και κατασκευή Γέφυρας επί του Αράχθου που θα ενώνει τις Κεραμάτες με το Τρίγωνο και φυσικά και με τις απαιτούμενες προσβάσεις.

Η επιλογή του τύπου της γέφυρας και στα πλαίσια βέβαια της εκπόνησης σχετικής μελέτης, ήταν θέμα συζήτησης της προχθεσινής (Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οριοθέτηση του Περιφερειακού, κατά πληροφορίες μας έχει ως εξής: Δρόμος Λόφου Περάνθης – Νοσοκομείο – Τρίγωνο – Κεραμάτες (σύνδεση με τη Γέφυρα που θα κατασκευασθεί), Γέφυρα Άρτας – παραποτάμια σύνδεση έως τα Διόδια (πρώην πρατήριο Παρθενίας – Λιμίνη).

Τέλος για το έργο αυτό, όπως πληροφορηθήκαμε από το Δήμαρχο Αρταίων ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΛΕΞΗ, ασχολούνται εδώ και πολύ καιρό οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας και βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησής του.
Περισσότερα στο επόμενο φύλλο του «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ», εν αναμονή και της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top