Με αφορμή το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για απένταξη από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” όσων έργων δεν έχουν δημοπρατηθούν μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου, η παράταξη μας «Αρτινών Συνεργασία»και ο επικεφαλής της Χρήστος Τσιρογιάννης στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24-1-2024, ζήτησε να επισπευστούν οι διαδικασίες υλοποίησης έργων/μελετών του Δήμου Αρταίων, του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» που είναι προς ένταξη, προς δημοπράτηση, προς υπογραφή σύμβασης, αλλά και προς υλοποίηση, διότι είναι πολύ σημαντικά έργα για τους δημότες μας.

Αυτά είναι τα εξής:

1. Συντήρηση Δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, 198.000 €. Υπάρχει μελέτη και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 62.000 € από πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ. Προς άμεση δημοπράτηση.
2. Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Αρταίων, 322.400 €. Εκπόνηση του Πρωτοβάθμιου και του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των ιδιόκτητων δημοτικών κτηρίων με προτεραιότητα στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου, στα πλαίσια του προγράμματος ΤΡΙΤΣΗΣ. Προς υποβολή πρότασης.
3. Βελτίωση προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αρταίων, 3.938.500 €. Συντάχθηκε η μελέτη, δημοπρατήθηκε και υπογράφτηκε η σύμβαση με τον εργολάβο για 27 χλμ ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων, εκ των οποίων τα 19 χλμ σε Βίγλα- Ράχη, Θανασαίικα Κωστακιών, Γαβριά, Απόμερο – Μύτικα και 8 χλμ σε Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Χανόπουλο- Ρόκκα – Άγιο Σπυρίδωνα.  Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ. Προς υλοποίηση.
4 Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Παλιομαύρας Γραμμενίτσας, 619.868 €. Δημοπρατήθηκε και προέκυψε ανάδοχος. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ και ΣΑΤΑ. Προς υπογραφή σύμβασης.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top