Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής κ. Χρήστος Γκόκας κατέθεσε αναφορά προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Eπενδύσεων κ. Γεωργιάδη, και  Οικονομικών  κ. Σταϊκούρα, σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες εστίασης και διασκέδασης  της π.ε. Άρτας, λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί για τον κλάδο τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στην αναφορά του επισημαίνει  ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα είναι ανεπαρκή  και τονίζει την ανησυχία των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων αυτών,  αφού θεωρούν βέβαιο ότι κάποιοι συνάδελφοί τους εξαιτίας της κατάστασης θα οδηγηθούν σε κλείσιμο των επιχειρήσεών τους και κατά συνέπεια στην απώλεια θέσεων εργασίας για αρκετούς εργαζομένους στο τομέα της εστίασης.
Επιπλέον, σημειώνει ότι   πρέπει να αρθεί η διάκριση για  τα φυσικά πρόσωπα – μέλη επιχειρήσεων του κλάδου που λειτουργούν με την μορφή προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) ή με την μορφή ΙΚΕ και ΕΠΕ που  έχουν αποκλειστεί από τη λήψη του επιδόματος των 800 ευρώ .
Τέλος, αναφέρει μια σειρά αιτημάτων του Συλλόγου ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης , και καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς στην εξεύρεση της  καλύτερης δυνατής λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, καθώς και στην θετική αντιμετώπιση για την αποφασιστική στήριξη της επιβίωσης του κλάδου εστίασης.


Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς:

Προς τους :1. Υπουργό Ανάπτυξης και επενδύσεων, κ Γεωργιάδη
2. Υπουργό Οικονομικών, κ Σταϊκούρα

ΘΕΜΑ:  Οικονομικές  δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες εστίασης και διασκέδασης  της π.ε. Άρτας, λόγω της δύσκολης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.


Κύριοι Υπουργοί,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εστίασης Διασκέδασης Άρτας  (ΣΕΔΑ) «Ο ΞΕΝΙΟΣ» με το από 2-4-2020 έγγραφό του, το οποίο ήδη σας έχει κοινοποιηθεί, αναφέρει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες εστίασης και διασκέδασης  της π.ε. Άρτας λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί για τον κλάδο τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα , επισημαίνουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα είναι ανεπαρκή και εκφράζουν την ανησυχία τους διότι βάσει των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων θα οδηγηθούν στο κλείσιμο σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων- μελών τους που σαν άμεσο αποτέλεσμα θα είναι να χάσουν την εργασία τους εκατοντάδες εργαζόμενοι στο τομέα της εστίασης.
Τονίζουν ότι άδικα έχουν αποκλειστεί από τη λήψη του επιδόματος των 800 ευρώ  τα φυσικά πρόσωπα – μέλη επιχειρήσεων του κλάδου που λειτουργούν με την μορφή προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) ή με την μορφή ΙΚΕ και ΕΠΕ, και ζητούν να ενταχθούν όλοι στις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Επιπλέον καταθέτουν μια σειρά αιτημάτων, όπως ενδεικτικά:  στην περίπτωση διατήρησης των περιοριστικών μέτρων καθ’ όλη την διάρκεια του Απριλίου, να προβλεφθεί νέα ισόποση επιχορήγηση, να επιχορηγηθεί από το κράτος του 60% του συνολικού μισθώματος, πέραν της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, να υπάρξει άμεση και καθολική μείωση ΦΠΑ στο 13 % από την ημέρα επαναλειτουργίας της επιχείρησης, να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου του προσεχούς έτους, να δοθούν άτοκα, βραχυπρόθεσμα δάνεια από το κράτος για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών ρευστότητας, με δεδομένο ότι χωρίς έσοδα και με διαρκώς διογκούμενα χρέη ( ενοίκια, λογαριασμοί ρεύματος υποχρεώσεις σε τράπεζες, εφορίες και ΕΦΚΑ  κτλ)  το κόστος για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους υπολογίζεται να ξεπεράσει  τα  15.000 - 30.000€. Όπως και αιτήματα για μια σειρά άλλων μέτρων που αναφέρονται στην επιστολή τους.
Παρακαλώ όπως εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή το σύνολο των μέτρων της αρμοδιότητάς σας που προτείνονται, και να με ενημερώσετε σχετικά με τις όποιες αποφάσεις και ενέργειές σας επί του συγκεκριμένου θέματος, με σκοπό την εξεύρεση της  καλύτερης δυνατής λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών και την θετική αντιμετώπιση για την αποφασιστική στήριξη της επιβίωσης του κλάδου εστίασης.
Go to top