Λεπτομερές και στοιχειοθετημένο σχέδιο για την αξιοποίηση του Ξενία Άρτας κατέθεσε με επιστολή του προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Άρτας ΝΔ κ. Γιώργος Στύλιος.

Ο κ. Υφυπουργός, στην επιστολή του περιγράφει τις αναγκαίες προσαρμογέςπου απαιτούνται, ώστε το έργο να αντανακλά τη βούληση της τοπικής κοινωνίας.Ειδικότερα, στο ειδικά επεξεργασμένο και λεπτομερώς στοιχειοθετημένο Τεχνικό Δελτίο που απέστειλε ο κ. Στύλιος,προτείνεται ηπροσθήκη 20 χώρων φιλοξενίαςγια τους συμμετέχοντες στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, στο αναθεωρημένο σχέδιο προβλέπεταιαίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών και άλλων χρήσεων, καθώς και η διατήρηση του χώρου της καφετέριας - εστιατορίου. Τέλος, ο κ. Στύλιος υπογραμμίζει την βεβαιότητά του πως το αναθεωρημένο σχέδιο θα τύχει έγκρισης από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές καθώς και ότιο αρχικός προϋπολογισμός του έργου θα παραμείνει αμετάβλητος, εξασφαλίζοντας την χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Αφουγκραζόμενος την κοινή γνώμη της πόλης μας και το διαρκές αίτημα για την επαναλειτουργία του εν λόγω εμβληματικού τοποσήμου της Άρτας, επαναδιατυπώνω την πρότασή μου σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής που απηύθυνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα την αξιοποίηση του «Ξενία». Προτείνοντας την αξιοποίηση του με πρόσημο και ρόλο αναπτυξιακό για την περιοχή μας, επανέρχομαι και σας αποστέλλω εκ νέου την πρόταση μου για την αξιοποίηση του «Ξενία».

Προτείνω να διατηρηθεί ο υπάρχων γενικός χαρακτήρας του έργου με την προσθήκη 20 χώρων φιλοξενίας. Μια προσθήκη που και συνάδει με τον ιστορικό χαρακτήρα του κτηρίου, αλλά και δύναται να καλύψει ουσιαστικές και πρακτικές ανάγκες που προκύπτουν από την λειτουργία του ως πολιτιστικό κέντρο. Προτείνεται νέος τίτλος του  έργου:«Αξιοποίηση του πολιτιστικού κτηρίου -  παλαιού ξενοδοχείου Ξενία Άρτας ως ένα πρότυπο και καινοτόμο κέντρο φιλοξενίας και πολιτισμού και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου» σεαντικατάσταση του παλαιού. Η παραπάνω αλλαγή φρονώ πως τονίζει το πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου για την πόλη της Άρτας και την ευρύτερη περιοχή.

Σκοπός της προτεινόμενης αλλαγής είναι η μετατροπή του «Ξενία», σε ένα καινοτόμο κέντρο φιλοξενίας και πολιτισμού. Για να καταστεί αυτό δυνατό επισυνάπτω αναθεωρημένο Τεχνικό Δελτίο στο οποίο εμπεριέχονται οι κάτωθι αλλαγές που αφορούν μόνο το Υποέργο 1 και τις χρήσεις που θα έχει το κτήριο:

• Η προσθήκη 20 χώρων φιλοξενίας για τους συμμετέχοντες στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται σε αυτό.

• Η αναδιάταξη/αναπροσαρμογή των πολιτισμικών χώρων που περιλαμβάνουν μια αίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών και άλλων χρήσεων

• Η διατήρηση του χώρου της καφετέριας εστιατορίου.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμού του έργου, ούτε συνεπάγεται κάποια αύξησή του. Συγκεκριμένα το ποσοστό συγχρηματοδότησης παραμένει 100%  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Επιπλέον, οι προτεινόμενοι χώροι φιλοξενίας δεν μεταβάλλουν τα αποτελέσματα της μελέτης κόστους οφέλους. Τέλος, δεν επηρεάζονται η συνάφεια του έργου με τον ειδικό στόχο και τον άξονα προτεραιότητας που έχει ενταχθεί, ούτε και ο δείκτης παρακολούθησής του. Οι ανωτέρω προτεινόμενεςαλλαγές περιγράφονται λεπτομερώς στα τμήματα Δ – «Στοιχεία Φυσικού Αντικειμένου Πράξης» και Ε – «Σκοπιμότητα Πράξης».

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, σας επισυνάπτω λεπτομερές αναθεωρημένο Τεχνικό Δελτίο, που αποτελεί προϊόν μακράς και ενδελεχούς επεξεργασίας τόσο από εμένα, όσο και από ειδικούς στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων. Λόγω της εμπειρίας μου, της ιδιότητάς μου και της επιστημονικής μου κατάρτισης, φρονώ και δηλώνω τόσο σε εσάς, όσο και στους Αρτινούς, πως δύναται να τύχει έγκρισης. Οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω είναι οι εξής:
1ον Η υποβολή εκ μέρους του Δήμου Αρταίων αιτήματος τροποποίησης του έργου, το οποίοθα τύχει έγκρισης από την αρμόδια διαχειριστική αρχή.
2ον Η αναγκαία επικαιροποίηση των μελετών διαρρύθμισης του εσωτερικού χώρου του κτηρίου και μόνο.

Η τελική απόφαση για το αν η πρότασή μου θα εισακουστεί ή όχι παραμένει δική σας. Αναμένοντας την απάντηση σας σε αυτή, θα ήθελα να σημειώσω πως σε κάθε βήμα και σε κάθε στάδιο, θα είμαι δίπλα σας συμβάλλοντας στην εμπρόθεσμη έκδοση των αποφάσεων.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Στύλιος

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Βουλευτής Άρτας ΝΔ

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΤΟΥ DADA ΕΔΩ

Η ΣΕΛΙΔΑ Facebook του DADA ΕΔΩ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top