Έργα που βελτιώνουν κάθε πλευρά του πρωτογενή τομέα της Άρτας καθώς και προγράμματα που ενισχύουν τους ίδιους τους παραγωγούς υλοποιούνται ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Πρόκειται για έργα σε τομείς όπως η αγροτική οδοποιία και τα εγγειοβελτιωτικά, καθώς και προγράμματα που ενισχύουν την απασχόληση στο πρωτογενή τομέα, ανανεώνουν το ηλικιακό δυναμικό του και προωθούν νέες καινοτόμες μορφές τουρισμού στην περιοχή μας.
 
Προγράμματα και έργα που ενισχύουν στην πράξη την αγροτική οικονομία της Άρτας και αναβαθμίζουν την παραγωγική δυναμική της. Με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να  προωθεί έργα και λύσεις που απαντούν στα χρόνια προβλήματα  που αντιμετωπίζει η αγροτική οικονομία του Νομού. Προωθώντας την ίδια στιγμή, ένα ολιστικό πλάνο για την αγροτική ανάπτυξη της Άρτας, με ορίζοντα που ξεπερνά την τωρινή κυβερνητική θητεία.

Ενδεικτικά αυτής της μακροπρόθεσμης και ολιστικής στρατηγικής που προωθείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι τα Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, όπως το τελευταίο πρόγραμμα των «Νέων Γεωργών». Πρόγραμμα προϋπολογισμού €525 εκατ. Αξίζει να τονιστεί πως αυτό βρίσκεται πλέον στην τελική φάση των πληρωμών. Μια εξέλιξη που οφείλεται στην έμφαση που έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιώργος Στύλιος στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, κατορθώνοντας να μειώσει το χρόνο ολοκλήρωσης του προγράμματος στους 6 μήνες, όταν στο παρελθόν αντίστοιχα προγράμματα χρειάζονταν 12 με 18 μήνες.
    
Αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος είναι η πριμοδότηση 14.000 νέων κάτω των 41 ετών σε όλη την Ελλάδα με €35.000 έως 40.000 ώστε να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον αγροτικό τομέα. Από αυτούς οι 650 είναι στην Ήπειρο και οι 197 στο νομό Άρτας.

Οι παραπάνω πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, συνδέονται άμεσα και συμπληρώνονται όσων αφορά την περιοχή μας, με ένα γενικότερο πλάνο εκσυγχρονισμού των αγροτικών υποδομών του κάμπου της Άρτας. Καθώς και με μια ευρύτερη προσπάθεια ανασυγκρότησης και αναβάθμισης της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Ενδεικτικά στο τομέα των αγροτικών υποδομών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων χρηματοδοτεί 34 έργα αγροτικής οδοποιίας στην περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού €13,61 εκατ. Με 20 έργα ύψους €7,413 εκατ. να αφορούν το Νομό της Άρτας και 29 κοινότητές, στις οποίες θα υλοποιηθούν αυτά.

Πιο συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται έργα στους:

- Δήμο Αρταίων ύψους €500 χιλ.
- Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη ύψους €790 χιλ.
- Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων ύψους €3,548 εκατ.
- Δήμο Νικολάου Σκουφά ύψους €2,575 εκατ.

Έργα που δίνουν λύση στις μετακινήσεις των παραγωγών από και προς τις εκμεταλλεύσεις τους. Βοηθώντας έμπρακτα την καθημερινότητά τους και την παραγωγική διαδικασία.

Στον ίδιο τομέα των υποδομών, και ειδικά των εγγειοβελτιωτικών έργων, που διαχρονικά απασχολεί την Άρτα. Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δρομολογούνται ήδη τα δύο πρώτα εγγειοβελτιωτικά έργα στο κάμπο της Άρτας. Έργα συνολικού προϋπολογισμού  €4,4 εκατ, την δημοπράτηση και υλοποίηση των οποίων έχουν αναλάβει αντίστοιχα ο Δήμος Αρταίων και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο Δήμος Αρταίων δημοπρατεί την επένδυση με οπλισμένο σκυρόδεμα του χωμάτινου κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνας –Γραμμενίτσας – Ρόκκα», ύψους €2,2 εκατ.  Έργο που στόχο έχει να μειώσει τις απώλειες, πολύτιμων για το οικοσύστημα και την αγροτικής παραγωγή της Άρτας υδάτινων πόρων.
Το δεύτερο έργο που δρομολογεί η Περιφέρεια Ηπείρου είναι το: «Εκσυγχρονισμός και εξοικονόμηση νερού του ΤΟΕΒ ζώνης Αράχθου». Πρόκειται για έργο που πλέον βρίσκεται σε φάση υλοποίησης προβλέποντας την συνολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΤΟΕΒ, μ την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για μείωση του ενεργειακού κόστους των αντλιοστασίων και την κατασκευή διωρύγων επενδυμένων με σκυρόδεμα.
Τη δημοπράτηση ενός ακόμη εγγειοβελτιωτικού έργου: την «Αναβάθμιση του αντλιοστασίου Βίγλας, ΤΟΕΒ Λούρου», έχει αναλάβει επίση η Περιφέρεια Ηπείρου. Έργο που και αυτό χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ με €900.000. Τα εν λόγω έργα με την ολοκλήρωσή τους θα δώσουν τις πρώτες λύσεις στο πρόβλημα των εγγειοβελτιωτικών του κάμπου της Άρτας.

Αυτά τα πρώτα έργα υποδομής όπως και μια σειρά άλλων που προγραμματίζονται, απαιτούν χρόνο. Αποτελούν, όμως την βάση για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του πρωτογενή τομέα της Άρτας.

Στο ίδιο ολιστικό πλάνο εκσυγχρονισμού του πρωτογενή τομέα της Άρτας που συνδυάζει υποδομές, νέο και καινοτόμο ανθρώπινο δυναμικό. Εντάσσονται και δράσεις που έχουν ως στόχο να συνδυάσουν τον πρωτογενή τομέα με άλλο κλάδους της οικονομίας όπως τον Τουριστικό και να αξιοποιήσουν το φυσικό και παραγωγικό πλούτο της Άρτας. Δύο τέτοιες δράσεις έλαβαν χώρα τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή των Τζουμέρκων, με πρωτοβουλία του Γιώργου Στύλιου.

Η πρώτη που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων στις 4 Αυγούστου στο Βουργαρέλι της Άρτας. Είχε τίτλο «Ανάπτυξη Ορεινών περιοχών – χρηματοδοτικά εργαλεία» και στόχευε στο να ενημερώσει τους παραγωγούς και τους πολίτες της περιοχής για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Υπουργείου Τουρισμού για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της χώρας. Εκδήλωση στην οποία βρέθηκε και  η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, έπειτα από πρόσκληση του κ. Στύλιου.

Τις ίδιες μέρες, επίσης καλεσμένοι του Γιώργου Στύλιου, βρέθηκαν στα Τζουμέρκα δημοσιογράφοι του τουριστικού και γαστρονομικού ρεπορτάζ συνοδευόμενοι από κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Συμμετέχοντας σε ένα οδοιπορικό σε παραγωγικές και τουριστικές μονάδες της περιοχής, καθώς στα φυσικά της αξιοθέατα. Που στόχο είχε να αναδείξει τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού και του αγροτουρισμού του ορεινού όγκου των Τζουμέρκων.

Άλλη μια δράση που δείχνει πως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για τον αγροτικό τομέα της Άρτας και μια δραστηριότητα που αγγίζει κάθε πτυχή του, με συνεχή δουλειά και αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν τους Αρτινούς παραγωγούς. Και αυτό πρέπει να πιστωθεί στον Γιώργο Στύλιο που με συνεχή δουλειά αλλάζει σταδιακά την εικόνα του νομού μας. Δίνοντας λύσεις σε χρόνιες παθογένειες. Δίπλα στους πολίτες και τους παραγωγούς της Άρτας.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top