Γράφει ο Μιχάλης Νικολάου

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Παρακολούθησα και παρακολουθώ με προσοχή τα τεκταινόμενα στο χώρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Άρτας, αναφορικά με το εάν ο παραιτηθείς, προκειμένου να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής, μη τελικώς εκλεγείς, και στη συνέχεια επανελθών Πρόεδρός του Χρήστος Παπάζογλου, εξακολουθεί να είναι ή όχι ο νόμιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Για το θέμα αυτό ξεκάθαρες είναι οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας και δεν υπάρχει ανάγκη να προστρέξουμε σε γνωμοδοτήσεις, εγκυκλίους (και μάλιστα κομματικές !), όπως επικαλέστηκαν μερικοί. Έτσι, λοιπόν, με απλά Ελληνικά, στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα ακόλουθα:

1). Το Σύνταγμα απαιτεί όχι μόνο από τους ενστενήεννοία δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και από τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) να παραιτηθούν, πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων βουλευτών. Έτσι, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εμπίπτει στη διάταξη αυτή, αφού προΐσταται Ν.Π.Δ.Δ.

2). Το κάθε Πρωτοδικείο, που ανακηρύσσει τους υποψηφίους βουλευτές, εξετάζει πρωτίστως τα τυχόν υπάρχοντα κωλύματα αυτών. Έτσι, εδώ το Πολυμελές Πρωτοδικείο Άρτας με την υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφασή του ανακήρυξε, μεταξύ άλλων, και το Χρήστο Παπάζογλου ως υποψήφιο βουλευτή, κρίνοντας ότι νόμιμα και εμπρόθεσμα παραιτήθηκε από το αξίωμά του.

3). Περαιτέρω, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι (και πάλι με την ευρεία έννοια του όρου) που παραιτήθηκαν για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, εφόσον δεν εκλεγούν επανέρχονται στην υπηρεσία τους και η επάνοδος συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Μοναδική δε προϋπόθεση για την επάνοδο αυτή τάσσεται να υποβληθεί η αίτηση αυτή μέσα σε χρονικό περιθώριο 3 μηνών από την ανακήρυξη των βουλευτών, ρητώς δε απαγορεύεται η επάνοδος μόνο των στρατιωτικών.

4). Στην προκειμένη περίπτωση, η ανακήρυξη των επιτυχόντων βουλευτών έγινε την 02-02-2015 με την υπ’ αριθμ. 3/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας, και, όπως είναι γνωστό, ο Χρήστος Παπάζογλου δεν εκλέχθηκε και επομένως δεν ανακηρύχθηκε βουλευτής. Έτσι, εφόσον επιθυμούσε να επανέλθει, έπρεπε μέχρι την 02-05-2015 να υποβληθεί αίτηση στο Επιμελητήριο Άρτας, πράγμα που και έγινε την 05-02-2015.

Επομένως, ακολουθήθηκε με νόμιμη διαδικασία επάνοδος του συγκεκριμένου στη θέση που κατείχε πριν παραιτηθεί, και ως προς τις αιτιάσεις των όσων έχουν αντίθετη άποψη, το επιχείρημα είναι απλό: Εφόσον ο νομοθέτης ζητάει από όλους όσοι κατέχουν δημόσιες θέσεις να παραιτηθούν πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να είναι επιλεκτικός στην επάνοδο όσων δεν εκλεγούν. Αν δηλαδή ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου δεν ενέπιπτε στο νόμο, τότε δεν θα χρειαζόταν και να παραιτηθεί πριν από τις βουλευτικές εκλογές, πράγμα όμως που δεν συμβαίνει εδώ, αφού το Πρωτοδικείο έκρινε ότι απαιτείται η παραίτησή του και την μνημόνευσε στην ανακήρυξη. Έτσι, στην περίπτωση που ένας τέτοιος υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. τελικά δεν εκλεγεί, μπορεί να επανέλθει, όπως και οι υπόλοιποι που είχαν στα πρόσωπά τους κωλύματα εκλογιμότητας.

Συμπερασματικά, ο Χρήστος Παπάζογλου εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Άρτας, εφόσον εμπρόθεσμα με αίτησή του ζήτησε να επανέλθει στη θέση του αυτή.

 

 

 

Από εταιρία μπαταριών οχημάτων MODILE BATTERY EE που εδρεύει στην Αθήνα.

Ζητείται άτομο για εργασία στο υποκατάστημα της ΑΡΤΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΤΑΣ Τ.Κ 47100) για πλήρες ωράριο. Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα μοτοσυκλέτας & αυτοκίνητου ηλικίας, έως 40 ετών.

Επικοινωνία στα τηλ. 210-5762834-6937028489

e-mail. για βιογραφικό. info@modilebattery.gr

www.modilebattery.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top