Ο Δήμος Αρταίων, προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα της καταπάτησης των ιδιοκτησιών, από ανεπιτήρητα  παραγωγικά  ζώα (αιγοπρόβατα, αγελάδεν, κ.λ.π.), συγκροτεί επιτροπή διαπίστωσης, με έργο της την:

• Την τήρηση του « Κανονισμού Λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης βοσκής Δήμου Αρταίων»  και την 

• Την διαπίστωση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζωών.

 Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τους:

1. Μπαλάγκα Γεώργιο του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο του τομέα Τοπικής Οικονομικής Αναπτυξης Γεωργίας – Κτηνοτροφίας & Αλιείας, με αναπληρωτή τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κοτσαρίνη Μιχαήλ.

2. Ανδρέου Μαρία του Θεοδώρου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, με βαθμό Δ΄, με αναπληρώτρια την Τζίμα Ελένη του Ηλία, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, με βαθμό  Γ΄.

3. Τον κατά τόπο πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εντοπίζονται ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας.

 

Γνωριμία με Κυρία

Συνταξιούχος δημοσίου, 60 ετών εμφανίσιμος, ζητά γνωριμία με σοβαρή κυρία και εμφανίσιμη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις (κατά προτίμηση ελεύθερη) από 40 έως 55 ετών για γνωριμία, συγκατοίκηση και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον.

Κος Αντώνης.

Τηλ. 698 777 4972

Go to top