Ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Άρτας και με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής καθημερινότητας του Δημότη, θέτει σε εφαρμογή το σύστημα ελέγχου της εισόδου οχημάτων στους πεζοδρόμους της πόλης.

Ο έλεγχος της εισόδου οχημάτων αποβλέπει στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση οικιών αλλά και επιχειρήσεων που βρίσκονται στους πεζοδρόμους, με ελεγχόμενο και προγραμματισμένο τρόπο.

Θέτονται ωράρια και διαδρομές κίνησης των οχημάτων, ο έλεγχος των οποίων θα γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Άρτας.

Συγκεκριμένα εκδίδονται άδειες με συγκεκριμένους όρους χρήσης που αφορούν στο ωράριο και σε προκαθορισμένη διαδρομή κίνησης για την κάθε περίπτωση για:

• Κατόχους χώρων στάθμευσης εντός πεζοδρομημένης ζώνης 

• Μόνιμου κατοίκου εντός πεζοδρομημένης ζώνης

• Τροφοδοσίας καταστημάτων και επιχειρήσεων

• Επαγγελματιών και

• Εξυπηρέτησης ατόμων που χρήζουν ειδικής φροντίδας.

Η άδεια εκδίδεται με όρους χρήσης, των οποίων η τήρηση θα υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους, ενώ σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν τηρούνται οι όροι χρήσης, δύναται να ανακληθεί. 

Τονίζεται ότι η εν λόγω άδεια σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα άρθρα 39 «Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς» και 45 «Ειδικές υποχρεώσεις οδηγών και πεζών προς τα αστυνομικά όργανα και τους σχολικούς τροχονόμους» του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) ή εντολές αρμόδιων Αστυνομικών οργάνων. 

Τα μέτρα αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πεζών. Προς την κατεύθυνση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αλλαγή νοοτροπίας μας, στη χρήση των πεζοδρόμων και γενικότερα των κοινόχρηστων χώρων. Ζητούμε τη συνδρομή των δημοτών στην προσπάθεια αυτή, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στο κέντρο της πόλης. 

Το μέτρο αυτό είναι το πρώτο μέτρο που εφαρμόζεται άμεσα, για την αποσυμφόρηση των πεζοδρόμων και αποτελεί την αρχή της υλοποίησης ενός συνόλου γενικότερων παρεμβάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως η χρήση των περιφερειακών χώρων στάθμευσης, η κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, η χρήση του ποδηλάτου κ.α. 

Σημειώνεται ότι οι άδειες που έχουν εκδοθεί για το 2014 συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ.

 

Εγκαταλελειμμένα οχήματα

Ο Δήμος Αρταίων στην προσπάθειά του να ελευθερώσει θέσεις στάθμευσης, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, παρακαλεί τους δημότες που έχουν στην κατοχή τους ή έχουν αντιληφθεί στην περιοχή τους κάποιο εγκαταλειμμένο όχημα να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου στα τηλέφωνα 26813 62159 και 26813 62247 (Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης). 

Διευκρινίζεται ότι για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Π.Δ. 116/5-3-2004):

1. Να είναι εγκαταλειμμένο σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους χωρίς να έχει μετακινηθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.

2. Να έχει εγκαταλειφθεί σε ιδιωτικό χώρο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του κύριου ή του νομέα του χώρου.

3. Να αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

 

Go to top