Σε ανακοίνωσή της η Ριζοσπαστική Δημοτικής Αλλαγή αναφέρει τα εξής:

«Η παράταξή μας (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ) έχει ως βασική θέση της ότι στην  σημερινή οικονομική συγκυρία, με την  ανεργία, τις απολύσεις, τα χαράτσια, την υπέρογκη φορολογία νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων και την διαρκώς αυξανόμενη φτώχεια (36% περίπου όσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας), η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα στην πληττόμενη κοινωνία και να δώσει ανάσα στους δημότες.

Με την έννοια αυτή λοιπόν, θεωρούμε ότι ο Δήμος Αρταίων σ΄αυτές τις συνθήκες θα έπρεπε να εμπνέεται από μιά άλλη αντίληψη όσον αφορά τον καθορισμό των δημοτικών τελών. Μια αντίληψη που θα στηρίζεται στην ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος κοινωνικά δίκαιου, ορθολογικού και αναδιανεμητικού στην κατανομή τους. Δηλαδή να πληρώνουν οι έχοντες και να διευκολύνονται όσοι έχουν πραγματική ανάγκη, ξεκινώντας από μηδενική βάση για τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, κλιμακωτά για τους υπόλοιπους και επιβαρύνοντας περισσότερο τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα, καθώς και όλους όσους εκμεταλλεύονται και αποκομίζουν μεγαλα κέρδη από την χρήση χώρων και υπηρεσιών του Δήμου.  

Όμως,  παρόλο που έχουμε πιά μια νέα δημοτική αρχή και  Δήμαρχο έναν νέο άνθρωπο, δυστυχώς ούτε νέες ιδέες είδαμε, ούτε νέα αντίληψη, όσον αφορά τον καθορισμό των τελών έτους 2015! Αντιθέτως είδαμε μια απλή αντιγραφή των όσων είχε υιοθετήσει και εφαρμόσει η προηγούμενη δημοτική αρχή.

Το γεγονός ότι δεν εισηγείται αύξηση των τελών, δεν τον απαλλάσσει και από την υποχρέωση (κατά την άποψή μας), μέσα σ΄αυτές τις δύσκολες συνθήκες της κρίσης, των μνημονίων και της λιτότητας, να εισηγηθεί μειώσεις ή και απαλλαγές για τους αδύναμους συμπολίτες μας, μειώνοντας συγχρόνως και κάποιες δαπάνες, οι οποίες κατά την απόψή μας είναι πολύ υψηλές, όπως π.χ το τελος χρήσης ΧΥΤΑ, που ανέρχεται στα 870.000 ευρώ και άλλες !

 Είναι αλήθεια ότι η οικονομική κρίση έχει μειώσει κατά πολύ τους πόρους από τα ανταποδοτικά τέλη, με αποτέλεσμα και στην καθαριότητα να υπάρχει πρόβλημα (λόγω έλλειψης προσωπικού κλπ), αλλά και η συντήρηση του στόλου των μηχανικών μέσων να γίνεται αποσπασματικά και με πολλά προβλήματα. Κατά την άποψή μας αυτά εντάσσονται σε ένα καλομελετημένο από την κεντρική διοίκηση σχέδιο ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας και αξιοποίησης των οικιακών αποβλήτων από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Η απάντηση σ΄αυτό- κατά την άποψή μας- είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων, με διαλογή στην πηγή, ώστε και η προστασία του περιβάλλοντος να επιτυγχάνεται, αλλά και ο Δήμος να έχει εξοικονόμηση πόρων από τη διαχείριση. Αυτή όμως είναι η δική μας φιλοσοφία και δυστυχώς όχι της νέας Δημοτικής Αρχής! 

Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση έως  και πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις ευπαθείς ομάδες του αρτινού πληθυσμού και ειδικότερα στις οικογένειες πολυτέκνων, τριτέκνων και μονογονεϊκές με πολύ χαμηλό εισόδημα, τους άπορους, ΑΜΕΑ και μακροχρόνια ανέργους. Προτείνουμε επίσης μειωμένα δημοτικά τέλη για όσους υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, καθώς και στους νέους επαγγελματίες, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 Α) Όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο της εισήγησης (Τέλη- Δικαιώματα και εισφορές έτους 2015)

 α) Θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε μειώσεις ύψους 20-25%, στα τέλη για χρήση πλατειών, πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων σε φτωχούς καταστηματάρχες, δηλ. με τζίρο έως 12.000 ευρώ ετησίως, αυξάνοντας συγχρόνως τα τέλη μεγάλων επιχειρήσεων (πχ σουπερμάρκετ, πολυκαταστημάτων, μεγάλων μονάδων κλπ) και συνδέοντας παράλληλα το μέτρο αυτό και με το θέμα των τελών καθαριότητας, (που αναφέρουμε παρακάτω), όπου κριτήριο δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστιικά και μόνο το εμβαδόν των καταστημάτων, αλλά και άλλα κριτήρια,  σχετιζόμενα με την δυναμικότητα και τη δυσκολία επιβίωσης ή όχι μιας επιχείρησης, την ρύπανση που προκαλεί κλπ, έχοντας ως βασική αρχή μας ότι οφείλουμε να «σώσουμε από το λουκέτο» όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις του Δήμου μας. 

β) Επίσης προτείνουμε να μειωθούν τα τέλη των πάγκων της λαϊκής αγοράς κατά 20%, συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση των μικρών εμπόρων και των παραγωγών, που βιώνουν ήδη σοβαρά προβλήματα λόγω της υπερφορολόγησής τους και να αυξήσουμε αντίστοιχα (κατά 20%) τα τέλη διαφημίσεων καθώς και χρήσης στύλων και πυλώνων ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ

γ) Τα τέλη περιβάλλοντος είναι σωστά. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτά τα προϊόντα αποκομιδής (πχ παλαιών ηλεκτρ. συσκευών, επίπλων, μπάζων, άχρηστων και αδρανών υλικών κλπ), που δημιουργούν  προβλήματα στην αποκομιδή των οικιακών αποβλήτων και ζημιές στα μηχανήματα αποκομιδής.  Θα ήταν χρήσιμο όμως να γνωρίζαμε εκ των προτέρων τί απέδωσαν το προηγούμενο έτος τα τέλη περιβάλλοντος?  Νομίζουμε ότι η απόδοσή τους είναι μηδαμινή ή ελάχιστη, γι΄αυτό η υπηρεσία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση και συμμετοχή των αρτινών δημοτών, αξίζει νομίζουμε να προβούμε σε μια μείωση κατά 50% των τελών περιβάλλοντος, φροντίζοντας παράλληλα να εφαρμόσουμε την υλοποίηση της απόφασης αυτής. 

 Β) Όσον αφορά τον Καθορισμό τελών φωτισμού και καθαριότητας: 

 Είναι γνωστό ότι τα έσοδα από τέλη φωτισμού και καθαριότητας, που πληρώνουν οι δημότες μέσω της ΔΕΗ, με συντελεστές ανά τετραγωνικό μέτρο οικίας και καταστήματος, είναι ανταποδοτικά, δηλ δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου  και φυσικά τα έσοδα από τα ανταποδοτικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ύψος των αντίστοιχων δαπανών. Η ανταποδοτικότητα αυτή όμως, νομίζουμε ότι σπάει: α) όταν χρεώνουμε υπαλλήλους στην καθαριότητα ενώ  τους  έχουμε ήδη μετακινήσει σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και β) όταν  πληρώνουμε στη ΔΕΗ, εκτός του δημοτικού φωτισμού και άλλες υποχρεώσεις, που δεν συνάδουν με αυτόν (πχ το ρεύμα πάρκου κεραιών κλπ).

Άρα, για μας ως παράταξη (ΡΔΑ) πρέπει: 

1ο)   Να ισχύσει αμιγώς  και χωρίς τερτίπια η ανταποδοτικότητα 

2ο) Να ισχύσει η πραγματική καταγραφή των τετραγωνικών μέτρων κτισμάτων (οικίας και καταστήματος) για τον καθένα δημότη, καθώς έχουμε πολλές επιφυλάξεις για το κατά πόσο ισχύει σήμερα. Για παράδειγμα βάσει των στοιχείων που μας δίνονται ήδη από τον Δήμο (δηλ. σύνολο τετραγ. μέτρων ανά Δημοτική Ενότητα), αν κάνουμε τη διαίρεση με βάση των πληθυσμό της καθε Δ.Ε, προκύπτει ότι στην πόλη της Άρτας αναλογεί το μικρότερο εμβαδόν ανά κάτοικο - σε σχέση με τις άλλες ΔΕ-, πράγμα που μας βάζει σε σκέψεις για το κατά πόσο τα στοιχεία αυτά είναι αληθή και ανταποκρίνονται όντως στην πραγματικότητα (!!). Συγκεκριμένα ενώ για την πόλη της Άρτας προκύπτουν 52 τμ ανά δημότη, στους Κωστακιούς προκύπτουν 67 τμ ανά δημότη, στις Κεραμάτες 77 τμ, στην Λιμίνη 69 τμ, στην ΔΕ Αμβρακικού 71 τμ, στην ΔΕ Βλαχερνών 74 τμ, στη Δ.Ε Ξηροβουνίου 81 τμ και στην ΔΕ Φιλοθέης 63 τμ. Μήπως πρέπει λοιπόν ο Δήμος να πάρει την πρωτοβουλία  να κάνει επιτέλους σωστή και πραγματική καταγραφή? Βέβαια, αυτό ως ένα βαθμό έχει ξεκινήσει να γίνεται με τις διορθωτικές δηλώσεις Ε9 (για τον ΕΝΦΙΑ κλπ), αλλά δεν αρκεί. Αυτή η κατάσταση δυστυχώς ευνοεί τους «επιτήδειους», σε βάρος των υπολοίπων και φυσικά σε βάρος του Δήμου και

Τέλος, το  3ο) που πρέπει να ισχύσει είναι αυτό που αναφέραμε παραπάνω, ότι δηλ εκτός του εμβαδού για τον καταλογισμό των τελών, θα πρέπει να εισαχθούν και άλλα κριτήρια, κοινωνικά και οικονομικά. Να γίνει διαφοροποίηση για τις ευπαθείς ομάδες, τους πολύτεκνους, του άπορους, τα ΑΜΕΑ, τους μακροχρόνια άνεργους κλπ, καθώς και για  τους επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Πρέπει επομένως γι΄αυτούς να αποσυνδεθεί το εμβαδόν από την καταβολή τελών και να θεσπιστούν κριτήρια όπως η δυναμικότητα, το είδος και ο τζίρος της επιχείρησης, η έκταση της ρύπανσης που προκαλεί κλπ.  Η μείωση που θα υπάρξει γι΄αυτές τις κατηγορίες, μπορεί να ισοσκελιστεί με αντίστοιχες αυξήσεις σε κερδοφόρες και μεγάλες επιχειρήσεις, που σίγουρα επιβαρύνουν με μεγάλο όγκο σκουπιδιών όπως π.χ τα σουπερμάρκετ, οι μεγάλες μονάδες, οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος με μαζική πελατεία και 24ωρη λειτουργία κλπ.

Βεβαίως, μπορεί εδώ η νέα Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος να ισχυριστεί ότι  αυτό χρειάζεται χρόνο και αρκετή δουλειά για να γίνει, αλλά εμείς ανταπαντούμε ότι πρέπει κάποτε να αρχίσει!

Επίσης μπορεί να επιτευχθεί και μια σημανική μείωση των δαπανών, αν ο Δήμος επιδιώξει τον εξορθολογισμό τους και επενδύσει σε μια ισχυρή υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού, που θα είναι αποκλειστικά δημοτική και δεν θα ανοίγει πόρτες στα διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα, με διαρκή στοχοπροσήλωση στην μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα προς όφελος όλων των δημοτών. 

Στο σημείο αυτό, θεωρούμε ότι μπορεί από μόνος του ο Δήμος να επιμεληθεί -αποκλειστικά ο ίδιος και χωρίς τη μεσολάβηση των διαφόρων εργολάβων- το θέμα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης που επιβλεπει τον ΧΥΤΑ Βλαχέρνας, να μην ανανεώσουν  την ήδη λήξασα σύμβαση με την ιδιωτική εταιρία (Μεσόγειος ΑΕ) που διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ Βλαχέρνας και που επιβαρύνει ετησίως τους δημότες της Άρτας με 700.000 ευρώ περίπου (εκ των 870.000 συνολικά που δίνουμε ως τέλος χρήσης του ΧΥΤΑ) και να μην προκηρύξουν νέο διαγωνισμό. Εμείς πιστεύουμε ότι με λίγους υπαλλήλους ο Σύνδεσμος Διαχ. Απορριμάτων θα μπορούσε να λειτουργήσει τον ΧΥΤΑ αυτοτελώς, με ικανοποιητικότατο τρόπο (όπως άλλωστε γινόταν αρχικά, κατά τα  έτη 2008-2009), με πολύ μικρό κόστος για τους οικείους Δήμους και τους δημότες τους και χωρίς αυτοί να γίνονται  έρμαιο των  εκβιασμών των εκάστοτε ιδιωτικών συμφερόντων (όπως έγινε το καλοκαίρι του 2013, όπου η εταιρία Μεσόγειος ΑΕ  σταμάτησε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, λόγω οφειλών των αντίστοιχων Δήμων)! 

Επίσης η δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικού φωτισμού, θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη (120.000 ευρώ ετησίως) κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι γίνεται σπατάλη και ανορθολογική διαχείριση των  υλικών. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αν ο Δήμος φτιάξει επιτέλους αποθήκη υλικών, ώστε να καταγράφεται το τι μπαίνει και τι βγαίνει. Αντίστοιχα η κατασκευή ενός σύγχρονου αμαξοστάσιου (με αντλιοστάσιο καυσίμων και συνεργείο επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων κλπ) θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση δαπανών που δίνονται ήδη σήμερα αποσπασματικά και αυτοτελώς για την συντήρηση και λειτουργία του στόλου της καθαριότητας.  Επίσης απαιτείται μια μελέτη για τη σωστή κατανομή των κάδων απορριμμάτων (ανακυκλωσιμων κλπ) τόσο στην πόλη, όσο και στα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα, ώστε να ανατραπεί το σημερινό σκηνικό κάδων τυχαίως τοποθετημένων στα πιο απίθανα σημεία. 

Τέλος, ένα άμεσο και κατά την άποψή μας αναγκαίο μέτρο για την ισότητα και την αναλογικότητα των δημοτικών τελών μεταξύ των κατοίκων των συνοικιών πέριξ της πόλης της Άρτας,  όπως είναι  η Ελεούσα, οι Αγ. Ανάργυροι και το Γλυκόριζο, είναι και η μείωση των συντελεστών στη βάση  αυτών που ισχύουν για τα δημοτικά διαμερίσματα της Λιμήνης και των Κεραματών (δηλ. 0,65 για οικίες και 0,83 για καταστήματα).

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω διαφωνούμε με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής επί των δημοτικών τελών, που κατατίθεται προς συζήτηση στην Οικ. Επιτροπή (στις 10/11) και εν συνεχεία στο Δημ. Συμβούλιο και την καταψηφίζουμε.»

 

 

 

 

Go to top