Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ!!!

Κλήσεις στα κινητά τους παίρνουν πολλοί συμπολίτες μας, με πορνοτηλεφωνικό περιεχόμενο και με αυθαίρετη χρέωσή τους.
Τα παραπάνω μας κατήγγειλαν φίλοι του «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ» και το διαπιστώσαμε και από μόνοι μας, στα ίδια τα κινητά τους.
Το πώς γίνεται αυτό, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκατάθεση των αποδεκτών αυτών των κλήσεων.
Σίγουρα πρόκειται περί αυθαίρετης χρέωσης και για να κυριολεκτούμε, περί απροκάλυπτης κλοπής.

Όποιος δεχτεί την κλήση, σβήνουν οι μονάδες του, σε μηδέν χρόνο.
Ο δε αριθμός από τον οποίο παίρνουν είναι δεκατετραψήφιος, ξεκινά με δύο «00» και ο αριθμός που μας έγινε γνωστός είναι: 0035 9884959650.
Πέραν της σχετικής προσοχής των κατόχων κινητών, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας τι έχουν να πούνε; Είναι με δική τους άδεια η εν λόγω αυθαιρεσία;
Μήπως η περίπτωση χρήζει και εισαγγελικής παρέμβασης;

Go to top