Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας ανακοινώνεται ότι με την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012, 1/2013 και 108/2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) περί «Απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».  

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Νομοθεσίας, όλοι οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών (Υδραυλικοί, Μηχανολόγοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χειριστές μηχανημάτων έργου, πρακτικοί μηχανικοί, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές, θερμαστές, αδειούχοι σύμφωνα με το Π.Δ. 362/2001 κ.λ.π.) ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, οφείλουν μέχρι 17 Οκτωβρίου 2014 να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές τους άδειες με την διαδικασία της ‘αντιστοίχισης’, είτε η άδεια απαιτεί θεώρηση είτε όχι.  

Επίσης οφείλουν να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές τους άδειες με την διαδικασία της ‘αντιστοίχισης’ και οι ψυκτικοί με καταληκτική ημερομηνία την 8/1/2015.

Ειδικότερα σε ότι αφορά αυτούς που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) πρέπει να καταθέσουν άμεσα τις άδειες στην υπηρεσία μας, προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της Υπηρεσία μας, Αμβρακίας 23 (β’ όροφος) στο τηλ. 26813 63115 (κ. Ευαγγελία Λάνταβου, Προϊσταμένη τμ. Επαγγέλματος).

 

Γνωριμία με Κυρία

Συνταξιούχος δημοσίου, 60 ετών εμφανίσιμος, ζητά γνωριμία με σοβαρή κυρία και εμφανίσιμη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις (κατά προτίμηση ελεύθερη) από 40 έως 55 ετών για γνωριμία, συγκατοίκηση και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον.

Κος Αντώνης.

Τηλ. 698 777 4972

--------------------------------------------------------

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα υγραερίου, καινούργια. 60 ευρώ. Τηλ. 6983 464977

Go to top