Για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας προς όφελος της κοινωνίας, με γνώμονα τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, κάνει λόγο ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας, ως εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της κύρωσης από τη βουλή, των συμβάσεων μίσθωσης παραχώρησης των δικαιωμάτων για την διεξαγωγή ερευνών και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές Ιωαννίνων, Κατάκολου και Πατραϊκού Κόλπου. 

Ο βουλευτής στην εισήγησή του αναφέρεται στις θετικές εξελίξεις που έχουν υπάρξει στο θέμα της αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδραγονανθράκων στις τρεις αυτές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, κάνοντας λόγο για νέες δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία και γενικά για το μέλλον της χώρας. 

Συμβάσεις που όπως αναφέρει «κατατίθενται στη Βουλή προς κύρωση σε μια χρονική στιγμή, κομβική για την πορεία του ελληνικού προγράμματος στήριξης και προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, το οποίο βαίνει προς το τέλος του και σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για τη χώρα μας, χωρίς το μνημόνιο, με  όλες τις προσπάθειες να εντείνονται προς την κατεύθυνση της οριστικής εξόδου από την κρίση και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας».

Σημειώνει πως οι συμβάσεις εξυπηρετούν ακριβώς αυτούς τους σκοπούς, αναφέροντας πως «η εξόρυξη υδρογονανθράκων μπορεί να αποτελέσει έναν δυναμικό παραγωγικό κλάδο συνεισφέροντας τα μέγιστα στην ενίσχυση των περιφερειακών οικονομιών, παρέχοντας ουσιώδη αντισταθμιστικά οφέλη στις τοπικές-περιφερειακές οικονομίες καθώς και σημαντικά έσοδα για το ελληνικό δημόσιο. Νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν, νέα εισοδήματα θα υπάρξουν, οι τοπικές οικονομίες θα ενισχυθούν, αναζωογόνηση της εθνικής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη επιχειρηματικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών θα υπάρξει».

Ως προς τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας στο πεδίο των υδρογονανθράκων, κάνει λόγο για το ρόλο και τη καθοριστική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων για την έρευνα και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, σημειώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ, που με το νόμο 4001/2011 που ψήφισε για τον εκσυγχρονισμό  του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου του νόμου 2289/1995, ο οποίος αναμόρφωσε το αδειοδοτικό καθεστώς σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, ήταν αυτό που ανέλαβε από το 2011 και σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να υπάρχουν σήμερα αυτές οι θετικές εξελίξεις.

Παράλληλα ο βουλευτής υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν με την υλοποίηση των συμφωνιών αυτών, τόσο σε περιφερειακό και τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο όπως αύξηση των κρατικών εσόδων, ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας στον επαγγελματικό τομέα, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων, με σαφή τη μέριμνα για εκπαίδευση και μέγιστη δυνατή απορρόφηση Ελλήνων που προέρχονται από την τοπική κοινωνία, κλπ,    

Όπως μάλιστα σημειώνει, βάσει των εκτιμήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος «για κάθε μια νέα θέση εργασίας θα δημιουργούνται άλλες δύο με τρεις έμμισθες θέσεις και για κάθε ένα ευρώ εισόδημα θα δημιουργούνται άλλα δύο ευρώ σε άλλους κλάδους της οικονομίας».

   Επίσης, αναδεικνύει την κοινωνική, περιβαλλοντική και διεθνοπολιτική διάσταση της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων. Κάνει λόγο για τη σύνδεση της οικονομικής διάστασης της πετρελαϊκής δραστηριότητας με την άσκηση κοινωνικών πολιτικών, δεδομένου ότι το 75% των δημοσίων εσόδων θα περνούν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα από το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών που θεσμοθετήθηκε με πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ την άνοιξη του 2013 για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών, όπως επίσης και σε δράσεις που έχουν να κάνουν με ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, όπως το 20% των μισθωμάτων θα πηγαίνει στο πράσινο ταμείο για την χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων. 

Ως προς την διεθνοπολιτική διάσταση, αναφέρει πως η υπογραφή των συμβάσεων αποτελεί ταυτοχρόνως δήλωση άσκησης εθνικής κυριαρχίας και εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, τα οποία υφίστανται κατά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει, ενώ με την υλοποίηση τους η Ελλάδα ενδυναμώνει την γεωστρατηγική της θέση στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο βουλευτής κάνει λόγο για πρωτοβουλίες που προσδίδουν μια αναπτυξιακή δυναμική, που μπορούν να συμβάλλουν με θετικό τρόπο στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, δημιουργούν ελπίδα στην κοινωνία και βάσιμες προσδοκίες για παραγωγή νέου πλούτου και αύξηση της απασχόλησης. 

Τέλος, αναφέρεται και στις εξελίξεις που αφορούν στην περιοχή της Άρτας και της Πρέβεζας για την οποία όπως σημειώνει βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων σημείων και εν συνεχεία την διεξαγωγή ερευνών για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου, οι οποίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, εκφράζοντας την ελπίδα πολύ σύντομα να υπάρξουν αντίστοιχες συμβάσεις με αυτές που υπογράφτηκαν για τα Ιωάννινα, το Κατάκολο και τον Πατραϊκό Κόλπο.

Αναφορά για το εφάπαξ στους στρατιωτικούς

Στο θέμα της καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος στους στρατιωτικούς και στα προβλήματα που παρατηρούνται ως προς την έγκαιρη χορήγησή του, επανέρχεται ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας, με δεύτερη αναφορά που κατέθεσε για το ζήτημα αυτό στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.   

Ο βουλευτής με την αναφορά του, και με αφορμή σχετική επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εκφράζει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της για τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, ζητά από τον Υπουργό να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα αυτό, να ενημερώσει σχετικώς την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου, ιδίως όσον αφορά στην κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού, και να προχωρήσει στις όποιες ενέργειες απαιτούνται προκειμένου να διευθετηθούν, τα όποια προβλήματα μπορεί να υφίστανται, με σκοπό την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις απονομή του εφάπαξ βοηθήματος στους στρατιωτικούς.

 

 

Γνωριμία με Κυρία

Συνταξιούχος δημοσίου, 60 ετών εμφανίσιμος, ζητά γνωριμία με σοβαρή κυρία και εμφανίσιμη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις (κατά προτίμηση ελεύθερη) από 40 έως 55 ετών για γνωριμία, συγκατοίκηση και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον.

Κος Αντώνης.

Τηλ. 698 777 4972

--------------------------------------------------------

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα υγραερίου, καινούργια. 60 ευρώ. Τηλ. 6983 464977

Go to top