Ο Δήμος Αρταίων, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας και έχοντας υπόψη το  υψηλό οικονομικό κόστος που καταβάλλεται ετησίως από τους γονείς για την παιδεία, συνεχίζει να λειτουργεί το Κοινωνικό  Φροντιστήριο για μαθητές 3ης Λυκείου (όλα τα μαθήματα καθώς και μαθήματα πληροφορικής), για το σχολικό έτος 2014-2015, το οποίο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ  εκπαιδευτική αρωγή σε μαθητές οι οικογένειες των οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σχετικά έξοδα. 

Στην προσπάθεια αυτή, κατά βάση συμβάλλουν, οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων της περιοχής του Δήμου με τη σύμφωνη γνώμη του Επαγγελματικού Σωματείου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μ.Ε. Άρτας, καθώς και του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής, τους οποίους και ευχαριστούμε. 

Εγγραφή μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Αρταίων  ΚΑΛΕΙ τους γονείς μαθητών 3ης Λυκείου  και Πληροφορικής, να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής των παιδιών τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, υποβάλλοντας αυτή, στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αρταίων από ώρα 08:00 μέχρι 15:00 και μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2014,  με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά, για τον γονέα ή κηδεμόνα: 

• Φωτοτυπία της αστ. ταυτότητας ή διαβατηρίου (με άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς κατοίκους) 

• Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής. 

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού και Ε9, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας προνοίας ή Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (εφόσον υπάρχουν).

• Πιστοποιητικό Εντοπιότητας του Δήμου Αρταίων.

• Έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν στοιχεία για τα κοινωνικά κριτήρια: τρίτεκνοι-πολύτεκνοι, άτομα οικογενειών με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες.

• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στο Κοινωνικό Φροντιστήριο.  

• Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο ανά κατηγορία είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6.000 € πραγματικό και όχι τεκμαρτό, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε ανήλικο παιδί, ενώ θα συνυπολογίζονται επιπλέον, η οικογενειακή κατάσταση (δάνεια, σπουδές άλλων παιδιών της οικογένειας, ενοίκια).

Να σημειωθεί ότι ο ανώτατος αριθμός των μαθητών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, δεν θα ξεπερνά τα 25 άτομα.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2681362101-61131 (Γραφείο Δημάρχου).

 

Go to top