Ενώ πριν από λίγα χρόνια, ο έλληνας πολίτης κινδύνευε να βρεθεί πίσω από τα σίδερα, ακόμη και για αστείες οφειλές στο Δημόσιο, μητέρες φυλακίζονταν με το μωρό τους, για πρόστιμα από τροχαίες παραβάσεις, επαγγελματίες γιατί δεν κατέβαλαν το μεροκάματο της Πρωτομαγιάς σε εργαζόμενους και δεκάδες άλλες περιπτώσεις, εξίσου φαιδρές και βλακώδεις, η τωρινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μπράβο της, τοποθέτησε στις πραγματικές του διαστάσεις, το έγκλημα της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, προσαρμόζοντας το νόμο στην ωμή πραγματικότητα και στην ηθική νομιμότητα!

Ο οποίος νόμος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων, παραγράφοντας ποινές πολλών εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου, για ποσά από φόρους, μέχρι 150.000 ευρώ και για ΦΠΑ μέχρι 50.000 ευρώ,

Ξαναβρήκαν λοιπόν τον ύπνο τους, αυτοί οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι ατύχησαν επαγγελματικά, λόγω της κρίσης και γιατί όχι και λαθεμένων επιλογών ή επαγγελματικών δράσεων.

Αναφερόμαστε βέβαια στις περιπτώσεις εκείνων, που δεν πλούτισαν ή δεν έζησαν με άνεση, σε βάρος του Δημοσίου!

Πιο συγκεκριμένα:

Την αποποινικοποίηση σοβαρών αδικημάτων φοροδιαφυγής και μη καταβολής φόρων στο Δημόσιο ακόμη και αναδρομικά, για υποθέσεις που έχουν ήδη κριθεί στα δικαστήρια με βάση τις προγενέστερες διατάξεις, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του πολυνομοσχεδίου:

α) Τα όρια των ποσών φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων πάνω από τα οποία προβλέπονται ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση φοροδιαφυγής αυξάνονται σημαντικά με αποτέλεσμα όσα αδικήματα φοροδιαφυγής αφορούν ποσά χαμηλότερα από τα νέα αυξημένα όρια να μη διώκονται πλέον ποινικά, αλλά να τιμωρούνται μόνο με διοικητικές κυρώσεις.

β) Αποποινικοποιείται πλήρως το αδίκημα της μη έκδοσης αποδείξεων, τιμολογίων και λοιπών φορολογικών στοιχείων, για το οποίο μέχρι πρότινος προβλεπόταν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 4 μηνών.

γ) Αποποινικοποιείται η μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο για ποσά από 50.001 έως και 150.000 ευρώ.

δ) όλες αυτές οι ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν αναδρομικά, οπότε όλες οι εκκρεμείς δίκες για τα αποποινικοποιημένα πλέον αδικήματα σταματούν, όσες αποφάσεις επιβολής ποινών φυλάκισης εκδόθηκαν από τα δικαστήρια για τα αδικήματα αυτά παύουν να εκτελούνται, ενώ εάν άρχισε ήδη η εκτέλεσή τους, δηλαδή εάν οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη φυλακιστεί, αποφυλακίζονται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρόσφατα ψηφισθέντος νομοσχεδίου, τα αδικήματα φοροδιαφυγής για τα οποία παύει πλέον να προβλέπεται ποινική δίωξη και επιβολή ποινών φυλάκισης, είναι τα εξής:

1. Η αποφυγή πληρωμής φόρου εισοδήματος από 15.001 έως και 100.000 ευρώ. Το αδίκημα αυτό τιμωρείτο με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2523/1997 που ίσχυαν μέχρι πρότινος και πλέον καταργούνται.

2. Η αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ έως και 50.000 ευρώ. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2523/1997, οι οποίες πλέον καταργήθηκαν, η αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ μέχρι 3.000 ευρώ τιμωρείτο με φυλάκιση έως και 1 έτος, ενώ η αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ από 3.001 έως και 50.000 ευρώ τιμωρείτο με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους.

3. Η αποφυγή πληρωμής φόρου κύκλου εργασιών και άλλων παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών έως και 150.000 ευρώ. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2523/1997, οι οποίες πλέον καταργήθηκαν, η αποφυγή πληρωμής φόρου κύκλου εργασιών και άλλων παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ τιμωρείτο με φυλάκιση έως και 1 έτος, για ποσά από 3.001 έως και 75.000 ευρώ τιμωρείτο με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και για ποσά από 75.001 έως και 100.000 ευρώ τιμωρείτο με κάθειρξη!

4. Η διαπίστωση από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, ότι ο ίδιος επιχειρηματίας δεν εκδίδει αποδείξεις ή άλλα φορολογικά στοιχεία ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις ή άλλα φορολογικά στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον η απόκρυψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής. Το αδίκημα αυτό, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 που πλέον καταργήθηκαν, τιμωρείτο με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 4 μηνών.

5. Η διαπίστωση από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου (απόδειξης ή τιμολογίου) τουλάχιστον για 3 διαφορετικές συναλλαγές. Το αδίκημα αυτό, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 που πλέον καταργήθηκαν, τιμωρείτο με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 4 μηνών.

6. Η μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από 50.001 έως και 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα πέραν των 4 μηνών από τη λήξη προθεσμίας πληρωμής τους. Με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις, η μη καταβολή των ποσών αυτών τιμωρείτο  με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους.

 

Go to top